"Det är dags att prata öppet om beroendesjukdomar"

Att drabbas av en beroendesjukdom handlar absolut inte om dålig karaktär eller att man är slarvig. Idag finns effektiva behandlingsmetoder och det lönar sig att söka hjälp.     

I DN:s bilaga om psykisk hälsa den 17 mars intervjuas Åsa Magnusson, överläkare på Rosenlunds mödravårdsteam inom Beroendecentrum Stockholm, i artikeln ”Det är dags att prata öppet om beroendesjukdomar”. 

Vem som helst kan drabbas av en depression eller vara med om en traumatisk händelse som senare leder till ett beroende av till exempel alkohol eller droger.

Psykiatriska sjukdomar utgår från hjärnan. Och när det gäller beroendesjukdomar har man utvecklat ett tillstånd där man blivit beroende av en substans och inte längre har kontroll över intaget.

– Man använder alkohol för att inte må dåligt och hamna i ett tillstånd där drickandet blir ett slags normaltillstånd. Inte sällan ökar konsumtionen för att uppnå balans i tillvaron, säger Åsa Magnusson.

Om man känner själv att det håller på att gå över styr så finns det hjälp att få. Inom Beroendecentrum Stockholm finns olika öppna mottagningar dit man kan vända sig. Man behöver inte heller någon remiss för att få komma dit utan man kan ringa och boka tid själv.

– Det räcker med att man är bekymrad över sin situation för att det ska vara en god idé att be om hjälp, berättar Åsa Magnusson.

Som behandling erbjuds terapeutiska metoder eller läkemedel, men ibland kan det dock behövas en kombination av båda.

Enligt Åsa Magnusson är det viktigt att den som drabbas av en beroendesjukdom inte känner skuldkänslor för detta.

– Det handlar absolut inte om dålig karaktär eller att man är en slarvig person. Vet man att det finns personer i släkten som drabbats av beroendesjukdomar bör man vara aktsam och till exempel undvika att dricka för mycket, avslutar Åsa Magnusson.

Du kan läsa hela artikeln på Mediaplanets webbplats om psykisk hälsa. Du hittar länken här till höger på sidan. 

Publicerat 2016-03-17

Publicerad 2016-03-17