Stödorganisationer

Du är inte ensam om din situation. Det är många som varje år drabbas av problem relaterade till alkohol, droger, läkemedel och spel om pengar. Ändå väljer många att inte prata om det och därför kan det ibland kännas ensamt. Här har vi listat olika alternativ för stöd som inte ingår i vården men som erbjuder bra hjälp.

Föreningar i brukarrådet

Det finns många föreningar och organisationer som ingår i brukarråden inom närsjukvårdsområde Psykiatri i Region Stockholm, SLSO psykiatri. Föreningarna är medlemsstyrda och har regelbunden kontakt med respektive verksamhet för att framföra synpunkter.