Stockholms Brukarförenings hederspris till Beroendecentrum Stockholm

Den 23 september fick Metadonsektionen inom Beroendecentrum Stockholm ta emot Stockholms Brukarförenings hederspris för sitt arbete med de patienter som tidigare misslyckats stanna kvar i behandling. 

Bilden: Från prisutdelningen i Bonnierhuset den 23 september. Nadja Eriksson och Christina Paulsrud med flera. 

Prisutdelningen ägde rum under Svenska Brukarföreningens seminarium i Bonnierhuset i Stockholm.

– Vi är fantastiskt glada och stolta över att vår satsning på de patienter som har det svårast uppmärksammas och uppskattas. Att priset kommer från Stockholms Brukarförening gör att det betyder än mer. Stockholms Brukarförening har alltid kämpat hårt för de patienter som haft det allra svårast och att de nu belönar vårt arbete med målgruppen känns oerhört hedrande, säger Nadja Eriksson, sektionschef på Beroendecentrum Stockholm.

Metadonsektionen har startat Resursmottagningen som vänder sig speciellt till dem som har haft det svårt att inordna sig i och leva upp till regelverket på mottagningarna.

Enligt Christina Paulsrud, ordförande i Stockholms Brukarförening, vill man särskilt uppmärksamma att Metadonsektionen lägger resurserna på dem som har det svårast.

Resursmottagningen har valt att anpassa mottagningen efter patienterna. Man fokuserar särskilt på delaktighet och förutsägbarhet. Patienterna trivs. De känner att personalen lyssnar på dem och respekterar dem. Resultatet visar att nästintill inga patienter uteblir från möten eller mottagningsbesök. Många patienter har därmed lyckats få ett värdigare liv och livskvalitet.

Publicerad 2015-09-25