Har du tankar på att förändra dina alkoholvanor?

I så fall är du inte ensam. Efter jul och nyår är det många som söker hjälp för alkoholproblem. Med rätt stöd går det att hindra att ett riskabelt drickande utvecklas till beroende.

– När tankar på alkohol börjar dominera ditt vardagliga liv, eller när dina anhöriga reagerar över ditt beteende när du har druckit, då är det dags att söka hjälp. Samma sak om du har svårt att sluta dricka när du en gång börjat, eller om du dricker nästan varje dag och känner att du inte har kraft att ändra ditt beteende på egen hand, säger Anita Milton, överläkare vid Mottagningen för alkohol och hälsa Nord.

Riskabelt drickande

Många som dricker mycket alkohol känner på sig att drickandet inte enbart är positivt. Vad som är riskabel alkoholkonsumtion kan variera mellan individer och situationer. Gränsen för riskbruk anses ligga på 14 standardglas per vecka för män och 9 standardglas per vecka för kvinnor. Ett så kallat riskbruk av alkohol kan utvecklas till beroende, men med rätt stöd går en sådan utveckling att hindra.

– Det är lättare att minska alkoholintaget vid ett riskbruk än vid ett beroende. Det är därför viktigt att söka hjälp tidigt, säger Anita Milton.     

Ur hälsosynpunkt finns skäl att minska alkoholintaget då alkohol har en negativ påverkan på hela kroppen. Både fysiskt som till exempel påverkan på lever, njurar, hjärna och förhöjning av blodtryck. Men även psykiskt som exempelvis ökad risk för sömnstörning, ångest och nedstämdhet.  

Behandling ofta framgångsrik

Behandling mot alkoholproblem är främst beteendeinriktad. Det innebär att du får beteendeinriktade hemuppgifter som exempelvis kan handla om att registrera hur mycket du dricker men också att se vid vilka situationer som alkohol-lusten kommer fram. Du får även råd om hur du kan undvika vissa situationer och hur du ska hantera dem när de väl uppstår. Men du kan också få icke vanebildande läkemedel som håller nere alkoholsuget och minskar risken för återfall.

– Det är viktigt att själv vilja ha hjälp att minska alkoholkonsumtionen, poängterar Anita Milton.

Behandlingsmålen utformas utifrån din vilja och motivation. Vi erbjuder därför stöd både till dig som vill kunna dricka mindre mängder alkohol, som inte får konsekvenser i det dagliga livet. Och stöd till att sluta dricka alkohol helt och hållet, för dig som känner att det är rätt väg att gå.

– En del som söker hjälp har en uppfattning om hur de vill kunna dricka alkohol. Många vill oftast inte sluta dricka helt och hållet men efter en tids försök att dricka kontrollerat kommer en del underfund med att de faktiskt vill sluta dricka alkohol helt. Det går då bra att ändra inriktning på behandlingen, avslutar Anita Milton.

De flesta som går igenom behandlingen klarar sig bra efteråt. Det gäller både dem som bestämt sig för att aldrig mer dricka alkohol och dem som nu kan dricka på ett kontrollerat sätt.

Du som vill ha hjälp        

Om du vill ha hjälp att förändra dina alkoholvanor är du varmt välkommen till våra mottagningar för alkohol och hälsa. Du kan antingen söka direkt till oss eller gå via din vårdcentral eller husläkare.   

Vi kan också ge råd och stöd till dig som är orolig för någon i din närhet. 

Publicerad 2018-01-09