LSD och andra hallucinogener

LSD tillhör gruppen hallucinogener, det vill säga droger som kan ge hallucinationer och vanföreställningar. 

En hallucination är en upplevelse som kan kännas verklig men inte är det. Andra exempel på hallucinogener är meskalin från peyote-kaktusen, psilocin och psilocybin som finns i vissa hallucinogena svampar. LSD förekommer ofta indränkt i små mönstrade pappersbitar som man lägger på tungan. Efter 30 till 60 minuter kommer ruset.

Så påverkas din kropp av LSD och andra hallucinogener

Av LSD och andra hallucinogener får du hallucinationer redan av små doser. Hallucinationerna kan synas, höras och kännas. De kan variera beroende på yttre och inre förutsättningar, som miljö och känslotillstånd.

Du kan också få förändrade uppfattningar om tid, rum och dig själv under ett rus. Förutom hallucinationerna kan du som tagit LSD visa kroppsliga tecken som ökad salivproduktion, ökat tårflöde och förstorade pupiller. De akuta effekterna pågår 6 till 12 timmar efter att du tagit LSD.

LSD påverkar framförallt hjärnan och psyket. Det är inte ovanligt att du får ångest, panik eller paranoia. Många får också olika typer av psykiska problem, allt ifrån psykoser och depressioner till personlighetsstörningar.

En liten andel av de som använder LSD drabbas av flashbacks eller återtrippar. Veckor eller till och med månader efter att du använt LSD kan du få en rusliknande effekt, upplevelsen av ruset kommer helt enkelt tillbaka. Det kan komma spontant eller triggas av andra droger som alkohol, av stress eller utmattning. Vad en flashback beror på är fortfarande ett outforskat område.

Idag är det ganska ovanligt med LSD, troligen på grund av hallucinationerna. Du kan få väldigt obehagliga upplevelser första gången du använder LSD och trots att dosen är liten. 

Källor

  • "Beroendemedicin" av Johan Franck, Ingrid Nylander m.fl. (2011) Studentlitteratur 
  • "Beroendetillstånd" av Markus Heilig (2011) Studentlitteratur
  • “Drugs, brain and behavior” David M. Grilly & John D. Salamone (2012) Pearson
  • ”Handbook of the medical consequences of acohol and drug abuse" John Brick (ed) (2008) Haworth Press