Mottagningar på Riddargatan 1 är nu hbtq-diplomerade

Personal på två av Beroendecentrum Stockholms mottagningar, Mottagningen för alkohol och hälsa Riddargatan 1 samt Mottagningen för elitidrott och hälsa, har genomfört Region Stockholms hbtq-utbildning och kan nu titulera sig htbq-diplomerade.

- Även om många av oss redan har en stor medvetenhet i dessa frågor, så omges vi av normer som präglar våra tankesätt och föreställningar. Det är något som vi behöver arbeta med kontinuerligt och utmana oss själva i, säger Ylva Nork, enhetschef Mottagningen för alkohol och hälsa Riddargatan 1 och Mottagningen för elitidrott och hälsa, Beroendecentrum Stockholm.

Region Stockholm har en policy för att motverka diskriminering och främja allas lika möjligheter och rättigheter. Som ett led i detta erbjuds alla verksamheter inom vården möjligheten att bli hbtq-diplomerade genom en utbildning.

Utbildningen behandlar allt från samhällsstrukturer och maktfördelning till kön och sexualitet, och teori varvas med praktiska övningar och reflekterande uppgifter. Särskilt fokus ligger på hbtq-personers hälsosituation och livsvillkor.

- Det här är lika relevant för oss i våra professioner som i våra privatliv. Förutom att utbildningen har gjort oss bättre införstådda med de olika dilemman som hbtq-personer ofta upplever, så har den gjort oss ännu tryggare i vårt förhållningssätt gentemot såväl patienter som varandra, säger Ylva Nork.

För att tillvarata kunskapen och bibehålla medvetenheten har Ylva Nork låtit bilda en hbtq-arbetsgrupp, som i sin tur gjort ämnet till en stående punkt på mottagningarnas arbetsplatsträffar. 

Publicerad 2020-03-13