Khat

Khat (Catha edulis, även kallad Kat, Quaad, Qat, Quatt, Chat, Jaad och Mirra) är en buske som växer vilt i stora delar av östra Afrika och de södra delarna av Arabiska halvön. 

Khat finns i flera varianter och förekommer som både buske och träd. Den växer vilt, men odlas också. Khat innehåller katinon och katin. Och dessa två substanser har amfetaminliknande egenskaper, det vill säga de påverkar ditt centrala nervsystem. Både katinon och katin är narkotikaklassade av Förenta Nationerna (FN). 

Bladen tuggas färska och under lång tid. Hur mycket aktiv substans du får i dig är svårt att beräkna. De flesta som använder khat fyller ständigt på med nya blad efter hand som tuggbussen krymper och tappar kraft. Saften sväljs och urtuggade blad spottas ut.

Du upplever ett milt rus av khat och efteråt följer trötthet och ökat sömnbehov. Du kan också drabbas av skador i mun, mage och tarm samt bli deprimerad. 

Så påverkas din kropp av khat

När khat tas upp av din kropp så tar det tid för katinonet och katinet att nå ditt centrala nervsystem. Det tar cirka en timme innan du upplever ett rus. Ruset pågår i flera timmar och når sin topp efter cirka 1,5 till 3,5 timmar. 

Vanliga effekter av khat är nedsatt sömnbehov, minskad hunger och ett visst mått av eufori. De positiva känslorna följs av nedstämdhet eller depression, irritation, oro och svårigheter att sova. Långvarig användning kan leda till psykos eller depression.

Till de kroppsliga skadorna hör tandskador, problem med magen, avmagring, magkatarr, förstoppning, högt blodtryck och hjärt- och kärlproblem.

Khatanvändande orsakar i likhet med annat beroende ofta problem i kontakten med andra, både för dig som är khatberoende och för din familj. Det kan vara ekonomiska problem, svårigheter att skaffa eller behålla ett arbete, eller att ha fungerande relationer med andra.

Källor

  • Beroendemedicin av Johan Franck, Ingrid Nylander m.fl. (2011) Studentlitteratur 
  • Beroendetillstånd av Markus Heilig (2011) Studentlitteratur