Khat

Khat

Vad är khat?

Khat (Catha edulis, även kallad Kat, Quaad, Qat, Quatt, Chat, Jaad och Mirra) växer vilt som buske och träd i stora delar av östra Afrika samt de södra delarna av Arabiska halvön. Khat kan även odlas.

Khat innehåller katinon och katin. Dessa två substanser har amfetaminliknande egenskaper och påverkar ditt centrala nervsystem. Både katinon och katin är narkotikaklassade i Sverige sedan 1989.

Användning och påverkan

Khat tas oralt genom att bladen från växten tuggas färska. Hur mycket aktiv substans du får i dig beror på hur ofta man fyller på med nya blad. Saften sväljs och urtuggade blad spottas ut.

När khat tas upp av din kropp så tar det tid för katinonet och katinet att nå ditt centrala nervsystem. Det tar cirka en timme innan du upplever ett rus. Ruset pågår i flera timmar och når sin topp efter cirka 1,5 till 3,5 timmar. Det ger ett visst mått av eufori, samt minskar ofta sömnbehovet och hungern.

Abstinens

De positiva känslorna av khat kan följas av abstinenssymtom som nedstämdhet, irritation, oro och svårigheter att sova. 

Långsiktiga besvär

Långvarig användning av khat kan leda till psykotiska symptom eller depressiva besvär. Till de kroppsliga skadorna hör tandskador, problem med magen, avmagring, magkatarr, förstoppning, högt blodtryck och hjärt- och kärlproblem.

 

Granskad av: Joar Guterstam, överläkare, specialist i psykiatri och beroendemedicin samt medicine doktor
Senast granskad: 2023-10-02