Forskning

Beroendecentrum Stockholm är en universitetsklinik med en lång tradition av forskning och utbildning. Tillsammans är vi med och driver beroendevården framåt!

Vi samarbetar med många andra ledande lärosäten och forskningscentrum, till exempel Karolinska Institutet, Stockholms Universitet, Centrum för Psykiatriforskning (CPF) och Forskningscentrum för psykosocial hälsa (FORUM).

Forskning

Vi driver klinisk och folkhälsovetenskaplig forskning. Målet är att implementera och utveckla effektiva metoder som hjälper till att förebygga och behandla beroende och skadligt bruk av alkohol, droger, läkemedel och spel om pengar. 

Vi har flera forskare och forskargrupper som är kopplade till Centrum för psykiatriforskning (CPF) och Karolinska Institutet: 

Utbildning

Vi erbjuder kliniska utbildningsplatser för vård- & medicinstuderande, inklusive BAS-, AT- och ST-tjänstgöring för läkare, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP), arbetsplatsförlagt lärande (APL) samt lärande i arbete för medicinska sekreterare (LIA).

Varje år undervisar vi cirka 300 läkarstudenter med både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. 

>> Läs mer om utbildning hos oss 

Senast ändrad 2023-12-18

Publicerad: 2014-06-17