Forskning och utbildning

Beroendecentrum Stockholm är en universitetsklinik som bedriver forskning och utbildning. Vi samarbetar med bland andra Karolinska Institutet, Stockholms Universitet, Centrum för Psykiatriforskning och Forskningscentrum för psykosocial hälsa (FORUM).

Patientarbetet är vår verksamhets kärna, men genom forskning, utbildning och utveckling utmanar vi oss till ständig förbättring.

Du kan läsa mer om vår pågående forskning under Aktuella forskningsstudier. En del studier kan du ansöka om att få delta i.

Vi erbjuder även kliniska utbildningsplatser för vård- & medicinstuderande, inklusive AT- och ST-tjänstgöring för läkare, samt verksamhetsförlagd utbildning av sjuksköterskor och psykologer. Detta kan du läsa mer om under Om oss/Utbilda dig hos oss

På så sätt driver vi utvecklingen av Sveriges beroendevård framåt och ser till att våra patienter erbjuds bästa möjliga vård.

Tillsammans formar vi morgondagens beroendevård!