Stipendium för forskning om alkohol

Sara Wallhed Finn, psykolog på Riddargatan 1 Mottagningen för alkohol och hälsa, får Systembolagets juniora stipendium 2019. Hon får priset för fortsatta och fördjupande forskning rörande insatser om både prevention och behandling, med fokus på hälso- och sjukvården.

Bild: Sara Wallhed Finn (Fotograf Daniel Wallhed Finn)

– Det känns hedrande och väldigt roligt att få motta priset. Stipendiet ger en fin möjlighet för mig att utveckla de nya samarbeten som jag inlett för kommande projekt, säger Sara Wallhed Finn som är psykolog på Riddargatan 1 Mottagningen för alkohol och hälsa.

Juniorstipendiet (och kunskapspriset)

Systembolagets juniora stipendium delas ut till juniora alkoholforskare verksamma i Sverige. Stipendiaten ska använda stipendiet, 50 000 kronor, för forskningsarbete inom alkoholforskning. I år är det Sara Wallhed Finn som tilldelas stipendiet.

– Anledningen till att jag belönas handlar nog om de studier jag gjort kring hur vi kan nå fler med behandling men också de studier jag planerar framöver. Det är också viktigt för mig att kommunicera forskning till en bredare publik genom att bland annat skriva läroböcker, undervisa och medverka i medierna. Detta har säkert också haft betydelse, säger Sara Wallhed Finn.

Samtidigt delas även Kunskapspriset 2019 ut, och det priset tilldelas Peter Allebeck, professor i socialmedicin vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet.

Pristagarna utses av en extern stipendiekommitté med forskarrepresentanter. Priserna delades ut under Systembolagets alkoholforskningskonferens i Stockholm 16 till 17 maj.

Hur vi kan nå fler individer med alkoholberoende med vård

I Sverige är det ungefär fyra procent som har ett alkoholberoende men det är enbart 20 procent av dem som söker behandling.

Sara Wallhed Finn undersöker, i en doktorsavhandling, hur vi kan nå fler individer med alkoholberoende med vård. Hon tittade mer specifik på hinder till att söka vård, vilken typ av vård man skulle vilja ha och effekter av en kort behandling inom primärvården.

Det finns olika hinder för att söka hjälp. Exempelvis är skam och stigma viktiga hinder för att söka behandling. Föreställningen att behandling endast är inriktad på helnykterhet är ett annat hinder. Många personer vill minska sin alkoholkonsumtion snarare än att sluta dricka helt.

Undersökningen visar också att en majoritet föredrar att söka vård inom hälso- och sjukvården. Behandling för alkoholberoende inom primärvården med 15-metoden är därför en bra möjlighet för att få fler personer med alkoholberoende i behandling. Den behandlingen är ett viktigt komplement till den specialiserade beroendevården.

Vi gratulerar Sara Wallhed Finn till ett välförtjänt stipendium! 

Läs mer

Du kan läsa hela pressmeddelandet som finns på Systembolagets webbplats: systembolaget.se.

Du kan även läsa Sara Wallhed Finns avhandling ”Alcohol Dependence: Barriers to Treatment and New Approaches in Primary” som du hittar du på KI:s webbplats: ki.se.

Publicerad 2019-05-21