Mobil vårdbuss erbjuder nu även sprututbyte

Den mobila öppenvårdsmottagningen för hemlösa som rullar i länet erbjuder från och med den här veckan även sprututbyte. En sjuksköterska från Beroendecentrum Stockholm finns på plats i bussen för att hjälpa personer som exempelvis vill byta sina sprutor och få vaccination mot hepatit.

Det finns, sedan tidigare en mobil öppenvårdsmottagning för hemlösa i Stockholms län. Det är Capio Psykiatri Hemlösa som driver denna verksamhet. Men genom ett samverkansprojekt utökas nu vårdutbudet på den mobila öppenvårdsmottagningen. För från och med den här veckan bemannas bussen även med en sjuksköterska från Beroendecentrum Stockholm. På bussen kan man därför byta sprutor och kanyler/nålar. Men man kan också få vaccination mot hepatit. Därutöver kan man få utbildning i överdosprevention och naloxon (ett läkemedel mot överdoser).

Ökad tillgänglighet

I nuläget erbjuder Sprututbytet S:t Göran sprututbytesverksamhet och framöver öppnar Sprututbytet Södermalm. Det mobila sprututbytet som nu startar är ett komplement till dessa mottagningar och ett sätt att öka tillgängligheten än mer. Bussen ska exempelvis stanna på sjukhusområdena i Norrtälje och Södertälje. Men verksamheten kommer troligtvis att utökas under hösten och bussen kommer därför framöver stanna på än fler platser runtom i länet.

Samverkansprojekt

Uppdraget om sprututbyte i mobil verksamhet kommer från Hälso-och sjukvårdsförvaltningen. Det är ett samverkansprojekt, mellan Capio Psykiatri Hemlösa och Beroendecentrum Stockholm, som skapar möjligheterna till sprututbyte på den mobila vårdbussen. Samverkansprojektet ska inledningsvis pågå under två år. Projektet utvärderas fortlöpande.

 

Publicerad 2019-06-20