Stipendium för forskning om stödprogram för föräldrar

Ola Siljeholm, psykolog på Alkohol och hälsa Riddargatan 1, har tilldelats Kricastiftelsens stipendium.

– Det känns oerhört roligt att få det här stipendiet och jag är väldigt tacksam för de möjligheter som det öppnar för mig. Det kommer innebära en stor skillnad för mig i doktorandarbetet, säger Ola Siljeholm som är psykolog på Alkohol och hälsa Riddargatan 1.

Stiftelsen Kricas forskningsstipendium

Kricastiftelsens grundare är RFMA, Riksförbundet mot alkohol och narkotika.

Stipendiet, 100 000 kronor årligen i två år, är personligt och ska användas för att underlätta doktorandstudier på vägen fram till disputation. Inriktningen på stipendiaten är att hen ska vara ung, doktorand och med fokus på kliniknära behandlingsforskning inom psykologi, psykoterapi eller psykiatri.

I år är det Ola Siljeholm som tilldelas stipendiet.

Stödprogram för föräldrar

Ola Siljeholm är doktorand på Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Han tilldelas stipendiet för sitt arbete med projektet Randomiserad kontrollerad studie av stödprogram för föräldrar till alkohol- eller droganvändande ungdomar.

Stödprogrammet, som vänder sig till föräldrar till unga vuxna mellan 18 till 24 år, undersöker om manualbaserade stödprogram för föräldrarna kan leda till att fler unga vuxna med ett identifierat drogbruk kommer in i behandling. Vidare undersöks om stödprogrammen leder till förbättrad psykisk hälsa, både för den unga vuxna och för föräldern, samt om alkohol-eller drogkonsumtionen minskar.

Studien är inne på sitt andra år av tre och förväntas nå rekryteringsmålet före årsskiftet 2021-2022.

− Majoriteten av föräldrarna svarar vid uppföljningen efter sex månader att de är mycket nöjda med det stödprogram de fått. Detta är något som också den höga uppföljningsfrekvensen, på 90 procent, tyder på, berättar Ola Siljeholm.

Vi gratulerar Ola till stipendiet!

 

Bild: Johanna Siljeholm

Publicerad 2020-12-04