Ökat tryck på beroendevård efter sommaren

Många söker hjälp för sina drogvanor efter sommaren. Vuxna söker främst hjälp för alkoholproblem medan ungdomar främst söker hjälp för narkotikaproblem.

Anders Hammarberg, psykoterapeut på Mottagningen för alkohol och hälsa Riddargatan 1, och Juan Figueroa Sepulveda, överläkare på Maria Ungdom, intervjuas den 19/7 i SR Nyheter (Ekot). Intervjun ”Ökat tryck på beroendevård efter sommaren” handlar om att många personer behöver söka hjälp för sina drogvanor efter sommaren.

Efter sommaren blir problemen tydliga

Sommaren kan innebära en risk att bli beroende av alkohol och narkotika. Men de flesta märker oftast inget förrän de är tillbaka i vardagen igen.

– Det är när sommaren är slut och vardagslivet ska börja igen som problemen blir tydliga, säger Anders Hammarberg.

Enligt Anders Hammarberg finns det olika skäl till att människor väntar med att söka vård till hösten.

– Det kanske känns mest naturligt att man gör det när man ska tillbaka till arbete och kraven ökar och man ska sköta sina vanliga plikter och man märker att det kanske är problematiskt för en själv, eller att andra runt omkring en reagerar, säger Anders Hammarberg.

Juan Figueroa uppger att mönstret är detsamma när det gäller ungdomar för även på Maria Ungdom ökar antalet besök under hösten. Men det största problemet bland ungdomar är droger, och framförallt cannabis. Han berättar att enligt en undersökning från 2015 svarar åtta procent av pojkarna och fem procent av flickorna i årskurs 9 att de någon gång använt narkotika. Och i årskurs 2 på gymnasiet är det dubbelt så vanligt bland både pojkar och flickor.

– Det är oroande, och det viktigaste är att föräldrarna är vaksamma på sin tonårings beteende, hur det går i skolan och hur det går med kamrater, sportutövande och sådant, säger Juan Figueroa Sepulveda.

Livsstilsfråga som det går att göra något åt

Anders Hammarberg poängterar att vi bör se alkoholproblem som en livsstilsfråga, som det går att göra något åt.

– Det borde inte vara svårare att tala om folks alkoholvanor än att prata om hur de tränar eller äter eller gör andra saker här i livet, säger Anders Hammarberg.

Du som vill ha hjälp

Välkommen till våra mottagningar om du vill ha hjälp. Du kan antingen söka direkt till oss, eller gå via din vårdcentral eller husläkare. Vi kan också ge råd till dig som är orolig för någon i din närhet.

Publicerad: 160801

Publicerad 2016-08-01

SR Nyheter

Du kan lyssna på intervjun "Ökat tryck på beroendevård"på SR:s webbplats: