Cannabisprogrammet

Cannabisprogrammet är en behandling via nätet för dig som vill sluta röka cannabis.

Som patient via nätet jobbar du med text och övningar på tider och platser du själv önskar. Behandlingen pågår under tolv veckor. Under denna tid har du regelbunden kontakt med en behandlare som ger stöd och återkoppling.

För vem passar behandling via nätet?

Behandlingen passar dig som:

  • är över 18 år och vill sluta använda cannabis
  • är motiverad och har förutsättningar för att arbeta självständigt med behandlingen
  • kan avsätta cirka 2 timmar per vecka för programmet
  • kan läsa och skriva på svenska
  • har tillgång till e-legitimation för säker inloggning
  • är bosatt och vistas i Sverige.

Så fungerar det

Behandlingen baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). För att den ska bli meningsfull krävs det att du lägger tid på behandlingen och testar nya strategier i din vardag.

Innehållet är uppdelat i olika delar som berör bland annat motivation, abstinens, självkontroll, känslor och återfall. I varje del får du olika övningar som du arbetar med på egen hand.

Behandlingen pågår i cirka 12 veckor. Du har under den tiden regelbunden kontakt med en behandlare som kan svara på dina frågor samt ge stöd och återkoppling. All kontakt sker skriftligt.

Anmälan

Det går bra att antingen komma på remiss eller göra en egenanmälan via 1177 (kräver BankID).

Innan behandlingen startar träffar du en läkare och psykolog. Du kan välja om du vill träffas på distans genom videosamtal eller på någon av våra beroendemottagningar inom Region Stockholm.

När behandlingen startas upp blir du meddelad via 1177. Vi rekommenderar att du aktiverar notiser, då får du ett sms eller mail beroende på vad du själv väljer.

 

Efter avslutad behandling

När du är klar med behandlingen kallas du till ett återbesök hos läkare. Det görs på samma mottagning som din första läkarbedömning, på distans eller på en beroendemottagning. Ni pratar då om hur behandlingen gått, hur du mår och om du önskar något fortsatt stöd. 

Senast ändrad 2023-10-23