Sex, NO drugs & rock'n'roll i Pride Park

Beroendecentrum Stockholm medverkar, för tolfte året, som utställare i Pride Park. Vi deltar, precis som tidigare, under parollen ”Sex, NO drugs & rock'n'roll”. Men i år har vi ytterligare ett tält där våra internetbehandlingar och stödlinjer är i främsta fokus.

– Vårt mångåriga engagemang i Stockholm Pride handlar om att ständigt arbeta med förbättrad tillgänglighet till beroendevården. I år gör vi en kraftfull satsning på information om hur vi kan nås via webben, något som kan göra det lättare att söka stöd och hjälp, säger Johan Franck som är verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm.

Vi finns på plats i Pride Park för att sätta fokus på vanor och negativa effekter av alkohol och droger. För enligt Folkhälsomyndighetens rapport "Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer", är det något vanligare bland homo- och bisexuella personer att ha riskabla alkoholvanor än bland heterosexuella personer. Rapporten visar också att det är främst yngre personer som har använt cannabis under de senaste 12 månaderna och bland dem använder homo- och bisexuella personer cannabis i större utsträckning än heterosexuella.

– Många berättar att samtalet med oss i tältet verkligen har gjort att de sökt hjälp för sina alkohol- eller drogproblem Att börja prata om sina beroendeproblem är därför ett viktigt första steg i ett tillfrisknande, Christer Spångberg som är chef och ansvarig för kvalitetsledningssystemet inom Beroendecentrum Stockholm.

Sex, NO drugs & rock’n’roll

I Pride Park är konceptet ”Sex, NO drugs & rock ’n' roll”. Tältet är möblerat som en bar på en rockklubb men istället för alkohol erbjuder vi samtal kring alkohol och droger.

I aktiviteten ”Hur fort går det för dig?” kan du testa din reaktionsförmåga. Och i aktiviteten ”Fyllerikortet” kan du gissa din promille och sedan få svaret via en alkometer. Utifrån resultaten får vi en bra grund för en lekfull men ändå seriös diskussion kring alkoholkonsumtion. I tältet erbjuder vi även parkens snyggaste tatuering.

Strategier som leder framåt

Vårt andra tält är möblerat med soffa och fåtöljer. Här erbjuder vi också samtal kring alkohol och droger. Men här vill vi framförallt berätta än mer om våra internetbehandlingar och stödlinjer. För vi erbjuder numera också behandling via nätet för personer, som av olika anledningar, vill förändra sina alkoholvanor mer på egen hand. De stödlinjer som vi erbjuder är alkoholhjälpen, anhörigstödet, cannabishjälpen, droghjälpen och alkohollinjen. Du kan vara anonym när du kontaktar oss via stödlinjerna.

– Det finns väldigt mycket stöd att få via nätet och telefon. Att kontakta oss är ett första steg till förändring. Vi finns på plats i Pride Park för att stötta personer i detta, säger Miriam Jakobson som är chef för eStöd (den enhet inom Beroendecentrum Stockholm som jobbar med stöd och behandling via nätet).

I det här tältet kan du sätta dig en stund, ta en kopp kaffe och prata med oss om dina alkohol- eller drogvanor. Och om du är orolig för någon närstående, kan du också prata med oss. Vi finns på plats för att hjälpa dig att hitta strategier som leder framåt.

Välkommen att besöka oss i våra två tält i Pride Park på Östermalms IP. Vi finns på plats från den 31/7 till och med 3/8.

Publicerad 2019-07-08

Rapporten

Du kan läsa rapporten "Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer
bland homo- och bisexuella personer" på Folkhälsomyndighetens webbplats: