Bättre Beroendevård

Det finns många nationella kvalitetsregister i Sverige. De gör det möjligt för oss i sjukvården att på ett strukturerat sätt följa upp olika sjukdomstillstånd och förbättra olika behandlingsmetoder.

Bättre Beroendevård

Bättre Beroendevård är det nationella kvalitetsregistret för den specialiserade beroendevården. Det innebär att data samlas in och används i förbättrings- och kvalitetsarbete av beroendevården. Det är till exempel data som diagnos, vårdkontakter och behandlingsresultat. All data anonymiseras innan det används.

Datainsamlingen ökar kunskapen om behandlingseffekter och vårdkedjor, och bidrar på så sätt till en ännu bättre och mer jämlik beroendevård.

>> Läs mer om Bättre Beroendevård eller prata med din behandlare

Sekretess

Alla kvalitetsregister har en mycket sträng sekretess och informationen krypteras så att ingen kan koppla data till någon speciell person. Uppgifterna får endast lämnas ut till forskning och statistiska sammanställningar efter sekretessprövning. När uppgifterna inte längre behövs så raderas de.

Dina rättigheter

Du som är patient har rätt att få veta hur de uppgifter som finns om dig i kvalitetsregistren används. Din mottagning kan hjälpa dig att få ett utdrag på vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du har också rätt att få veta om dina uppgifter är hämtade från någon annan källa än patientjournalen eller dig själv.

Frivilligt

Det är helt frivilligt att vara med i registren och ditt val påverkar inte den vård du får. Om du inte vill vara med så tala om det för den mottagning du går på. Du kan när som helst ångra ditt beslut.

Senast ändrad 2023-10-06