Alkohol och hälsa Riddargatan 1

Alkohol och hälsa Riddargatan 1 erbjuder hjälp till dig som tycker du dricker för mycket men som inte har andra sociala eller psykiatriska hjälpbehov.

Det betyder att du som behöver minska din alkoholkonsumtion eller vill sluta helt kan få hjälp hos oss, innan du drabbats av mer allvarliga sociala eller hälsorelaterade konsekvenser. Mottagningen erbjuder även kontakt via videosamtal.

Mottagningen är också ett kunskapscentrum och bedriver forskning för att utveckla nya behandlingsmetoder för alkoholproblem. 

Kontakt

Du kan söka direkt till oss genom att ringa eller göra en egenanmälan via 1177. Du kan även komma till oss på remiss från läkare.

Se kontaktuppgifter på 1177 eller läs mer på riddargatan1.se