Fakta

Det finns hjälp att få om du har alkoholproblem. 

Foto: Marie Kristensson

Idag vet vi att beroende i första hand är ett medicinskt problem, även om det ofta leder till sociala problem. 

När du tar en beroendeframkallande substans aktiveras hjärnans belöningssystem och dopamin frisätts, vilket ger en känsla av eufori. Ett långvarigt bruk gör dock att hjärnan förändras och ett beroende uppstår. 

Substansberoende karakteriseras av upprepat drogsökande beteende, tvångsmässig droganvändning och förlust av kontroll över intaget. I förlängningen leder det till ett känslomässigt negativt tillstånd med oro, irritabilitet, självmordstankar, sömn- problem och drogsug där själva viljan eller motivationen delvis är satt ur spel. Belöningssystemet blir så att säga ”kidnappat”.

Det finns inget säkert sätt att säga vad som är ”riskfritt” bruk, utan det beror på flera olika faktorer. Olika människor är olika känsliga för att utveckla beroende. Att utveckla ett beroende tar också olika lång tid och typen av substans har stor betydelse.

Under menyn till vänster hittar du fakta om de vanligaste typerna av substansberoende. Vill du läsa mer kan du gå in på webbplatserna som listas till höger under rubriken Mer fakta om beroende.