Fakta

Det finns hjälp att få om du har problem med alkohol, droger, läkemedel eller spel. 

(Fotograf: Marie Kristensson)

Hur uppstår ett beroende?

När du tar en beroendeframkallande substans aktiveras hjärnans belöningssystem och dopamin frisätts, vilket ger en känsla av eufori. Ett långvarigt bruk gör dock att hjärnan förändras och ett beroende uppstår. Idag vet vi att beroende i första hand är ett medicinskt problem, även om det också kan leda till sociala problem.  

När utvecklas ett beroende?

Det finns inget säkert sätt att säga vad som är ”riskfri” användning, utan det beror på flera olika faktorer. Olika människor är olika känsliga för att utveckla beroende. Att utveckla ett beroende tar också olika lång tid och typen av substans har stor betydelse.

Vad innebär ett substansberoende?

Substansberoende innebär att vara beroende av alkohol eller andra droger. Beroendet karaktäriseras av ett upprepat drogsökande, tvångsmässig droganvändning och förlust av kontroll över intaget. I förlängningen leder det till ett känslomässigt negativt tillstånd. Symtom kan exempelvis vara oro, irritation, självmordstankar, sömnproblem och drogsug där själva viljan eller motivationen delvis är satt ur spel. Belöningssystemet blir så att säga ”kidnappat”.

Webbsändning: Hur stort är beroendet i befolkningen?

Den 24 mars 2022 släppte CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) en ny rapport om hur stor del av Sveriges befolkning i åldrarna 17-84 år som använder, respektive har ett beroende av, alkohol, narkotika och tobak. Rapporten presenterades i en livesändning och med på plats från Beroendecentrum Stockholm var representanter från de anonyma stödlinjerna Droghjälpen och Alkoholhjälpen/Alkohollinjen. Vad möter rådgivarna på stödlinjerna och hur stämmer det överens med det rapporten visar? Vilket stöd efterfrågas?

Är beroende en sjukdom och kan man vara beroende av socker, träning eller sin mobil?

I avsnitt 91 av Medicinvetarna, KI:s podd om forskning, medverkar Joar Guterstam som är överläkare vid Beroendecentrum Stockholm och forskare på området beroende. I avsnittet reder han ut begreppet beroende och huruvida man kan vara beroende av socker, träning eller sin mobil. Han pratar även om beroende som kräver vård och vilken effekt vården faktiskt har.

Poddavsnittet publicerades 6 april 2022.