Anabola steroider smal bild

Dopning

Dopning är ett samlingsnamn för användande av hormonpreparat och andra läkemedel som används för att öka musklernas styrka och volym. Dopning används främst inom elitidrotten av idrottsutövare som vill prestera bättre, men även av icke-professionella idrottsutövare som vill öka effekten av sin träning och till exempel bygga muskler snabbt.

Det finns många olika preparat med olika effekter. På den här sidan beskriver vi anabola androgena steroider (AAS) och efedrin.

Anabola androgena steroider (AAS)

Anabola androgena steroider (AAS) är ett samlingsnamn för olika substanser som ger liknande effekter. Dels en anabol effekt, det vill säga uppbyggande, som gör att musklerna växer i snabb takt. Dels en androgen effekt, det vill säga en maskuliniserande effekt, som exempelvis ökar kroppsbehåringen. Det beror på att AAS innehåller det könshormonet testosteron.

Användning och påverkan

På grund av att testosteronnivån i AAS är mycket högre än den naturliga nivån i kroppen stimuleras musklerna att växa snabbt. Användningen kan också öka din energi och förbättra ditt självförtroende.

Exempel på biverkningar:

 • Vattenansamlingar i vävnad som orsakar svullnad i ansikte eller kropp
 • Acne på rygg, skuldror och bröst
 • Hudbristningar
 • Förändrad sexlust och problem med potens
 • Försämrad sömn
 • Depression och självmordstankar
 • Snabba skiftningar i humör och självförtroende
 • Lättretlighet och aggressivitet
 • Försämrad kognitiv funktion
 • Problem med blodfetter

Biverkningar för män:

 • Förstorade bröstkörtlar
 • Minskade testiklar

Biverkningar för kvinnor:

 • Oregelbunden mens
 • Förstorad klitoris
 • Ökad behåring i ansikte och på kropp
 • Mörkare röst
 • Försämrad fertilitet

Långsiktiga besvär

Det är inte ovanligt att drabbas av utsättningssymptom när man slutar med AAS efter en lång tids användning. Det kan handla om nedstämdhet och ökad oro, ibland ihållande självmordstankar. Det kan göra att man behöver söka hjälp.

Långvarig användning av AAS kan också skada bland annat hjärta och lever. Du kan till exempel få skrumplever, förstorat hjärta, åderförkalkning och blodproppar. Det finns även en risk att en del av biverkningarna vid användningen, till exempel problem med potens och fertilitet, blir bestående trots att man slutar med preparaten.

Efedrin

Efedrin kommer ursprungligen från växtriket. Det är ett centralstimulerande medel som finns i vissa läkemedel, till exempel i astma- och hostmediciner. Även om det är klassat som läkemedel i Sverige finns det på grund av sina egenskaper med på World Anti-Doping Agencys (WADA) lista över förbjudna dopningsmedel.

Till skillnad från anabola steroider (AAS) används Efedrin för att tappa vikt och öka förbränningen i stället för att bygga muskler.

Användning och påverkan

Efedrin kan tas i tablettform eller injiceras. Likt amfetamin och kokain är efedrin en centralstimulerande substans som påverkar ditt centrala nervsystem. Det är luftrörsvidgande och höjer blodtrycket, ger ökad puls samt minskar hungerkänslor och sömnbehov. Smärttröskeln höjs också.

De kraftigaste biverkningarna är att ditt hjärta och blodomlopp ansträngs. Du kan också må dåligt psykiskt, till exempel drabbas av oro och rastlöshet kopplat till sömnproblem. Ångest, skakningar, huvudvärk och kräkningar är andra biverkningar. Som man kan du drabbas av potensbesvär.

Långsiktiga besvär

Efedrinet kan göra att kroppen går in i ett katabolt tillstånd, det vill säga att den bryts ned i stället för att byggas upp. Detta på grund av att användningen ofta leder till överträning.

Långvarig användning kan orsaka toleransutveckling som gör att du hela tiden behöver öka dosen för att uppnå önskad effekt.

Efedrin kan orsaka allvarliga skador på hjärta och blodkärl.

När man slutar med användningen kan man drabbas av trötthet, hunger, uppgivenhet och viktuppgång.

 

Granskad av: Joar Guterstam, överläkare, specialist i psykiatri och beroendemedicin samt medicine doktor
Senast granskad: 2023-10-02