Högspecialiserade LARO-mottagningar

LARO står för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. Detta erbjuds på alla våra öppenvårdsmottagningar, men vi har också mottagningar som bedriver högspecialiserad LARO-verksamhet och som t.ex erbjuder behandling med metadon.

Högspecialiserade LARO-mottagningar (metadonsektionen)

Länkar leder till 1177.

Vad innebär LARO-behandling?

LARO står för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende och på våra LARO-mottagningar inom metadonsektionen erbjuder vi specialiserad LARO-behandling. Behandlingen syftar till att förebygga återfall, förbättra social funktion samt minska medicinska komplikationer, smittspridning och dödlighet. I korthet innebär det att du får stöd att bryta ditt beroende med hjälp av läkemedel och långsiktig rehabilitering för att komma ifrån ditt beroende, få en stabilare situation samt förbättrad fysisk och psykisk hälsa. 

Vi har ett nära samarbete med Socialtjänsten, Kriminalvården och övriga vårdgrannar. Verksamheten består av fem öppenvårdsmottagningar. Akuta bedömningar och avgiftningar erbjuds inom heldygnsvårdssektionen vid S:t Görans Sjukhus.

Observer att LARO-behandling erbjuds på alla öppenvårdsmottagningar inom Beroendecentrum Stockholm.

Vad vi erbjuder

Utöver farmakologisk behandling erbjuder sektionen olika former av psykologisk behandling, både individuellt och i grupp. Sektionens behandlingsutbud inkluderar bland annat återfallsprevention, känsloskola, sömnhygien, traumabehandling, ERGT och Unified Protocol.

Vi arbetar i tvärprofessionella team med läkare, psykologer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut och kurator. Vår arbetsterapeut arbetar med funktionsnivåbedömningar och deltar i rehabiliteringsarbetet med fokus på sysselsättning. Det finns även möjlighet att delta i yoga och andra fysiska gruppaktiviteter.

Sektionen erbjuder även anhörigutbildningar.

Vem kan få behandling

För att få behandling hos oss behöver du uppfylla kriterierna i Socialstyrelsens föreskrifter för läkemedelsassisterad behandling (HSL S-FS 2016:01).

Patienter som ordineras läkemedelsassisterad behandling vid
opioidberoende ska ha fyllt 20 år och bedömts ha ett opioidberoende sedan minst ett år tillbaka. Om särskilda skäl föreligger kan även en patient ordineras LARO-behandling även innan hen fyllt 20 år.

Vägar in i behandling

Vi har en hög tillgänglighet och erbjuder snabba, enkla vägar in i LARO. Det går bra att söka med remiss via hälso -och sjukvården, Socialtjänsten eller Kriminalvården. Du kan även söka till oss genom att göra en egenanmälan på 1177.se eller ringa utredningsenheten på 08-123 471 01.

Handläggning av ansökan

Ansökningar handläggs av utredningsenheten som består av läkare, socionom och psykiatrisjuksköterska. Remisskonferens sker veckovis. Din första kontakt med oss är ett bedömningssamtal där vi försöker skapa en helhetsbild gällande din livssituation.

Därefter sammanställs informationen från bedömningssamtalet med tidigare journaldokumentation från hälso- och sjukvård och eventuellt andra myndighetskontakter, samt provtagningsresultat. För att fastställa om du uppfyller kriterierna för läkemedelsassisterad behandling. 

Samtyckesblankett

Vi behöver ditt samtycke för att kunna beställa och ta del av journalhandlingar från andra vårdgivare, utbyta information för att fastställa diagnosen opioidberoende samt bedöma behandlingsinsatser med andra berörda myndigheter och organisationer.

För att underlätta samt förkorta handläggningstiden – skriv ut samtyckesblankett och faxa till oss: Samtycke om samverkan och information (öppnas i ny flik)

Remiss för socialtjänst