Välkommen till universitetskliniken Beroendecentrum Stockholm

Välkommen till universitetskliniken Beroendecentrum Stockholm

Vi erbjuder specialiserad hjälp till dig som har problem med alkohol, droger, läkemedel eller spel om pengar

Läkare hälsar på patient

Varmt välkommen att söka hjälp oss oss!

Vi är Region Stockholms organisation för specialiserad beroendevård. Vi tillhör den offentliga sjukvården och hjälper dig som har problem med alkohol, droger, läkemedel eller spel om pengar. Här finns en bred expertis samlad med många behandlingsmöjligheter. Vi utgår från dina behov, önskemål och målsättningar när vi tillsammans med dig tar fram din behandlingsplan.

Du kan komma till oss på remiss eller genom egenanmälan. För att söka vård hos oss kan du ringa till en mottagning eller använda 1177:s e-tjänster. Du kan också chatta med oss i Alltid Öppet för att få råd om vart du ska vända dig.

Beroendecentrum Stockholm får ansvar över all akut- och heldygnsvård i Stockholm

Beroendecentrum Stockholm har fått i uppdrag att ta över all akut- och heldygnsvård inom beroendevården i Stockholm. Uppdraget gäller fr.o.m 1 januari 2025. Det innebär att slutenvården kommer att samlokaliseras på S:t Görans sjukhus. Ett stort förarbete pågår för att trygga lokaler, vårdplatser och bemanning. Målet är en ännu mer effektiv, samordnad och patientsäker vård. Medan arbetet pågår bedriver vi vård som vanligt och jobbar för att du som kommer till oss ska känna dig trygg och väl emottagen.  

Förändringen berör endast akut- och heldygnsvård (sprututbyten samt LARO-mottagningar omfattas således inte av det nya uppdraget).

Tre skötare står leendes bredvid varandra framför höstträd

Ett livsviktigt uppdrag

Här förändrar du många människors liv varje dag. I vissa fall räddar du liv. Ta chansen att jobba med ett inspirerande syfte tillsammans med engagerade ledare. Bli en del av vårt team idag!