Läkare sjuksköterskor utomhus

Välkommen till Beroendecentrum Stockholm

Vi erbjuder stöd och hjälp till dig som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spelberoende. Även du som har en närstående med beroendeproblem kan få hjälp hos oss.

Tips! Konferens om cannabis

Den 2 november, kl.09-16, anordnar det Nationella Cannabisnätverket en digital konferens om cannabis - risker och åtgärder. Konferensen riktar sig främst till professionella men alla är välkomna! Under dagen besvaras frågor om hur vanligt cannabis är, vad som händer i hjärnan vid användning, hälso- och sociala risker samt olika perspektiv på behandling.

Sista anmälningsdag 5 oktober. Maila namn, adress och arbetsplats till Tore Karlsson: tore.karlsson@karlssonkonsult.se 

Du hittar mer information på cannabisnätverkets webbplats

International Overdose Awareness Day - 31 augusti

Den 31 augusti är det International Overdose Awareness Day. Detta är ett globalt evenemang. Syftet är att hedra minnet av de personer som vi har förlorat till följd av överdoser men också att öka medvetenheten om överdosering och stigmatiseringen av narkotikarelaterat dödsfall.

På våra sprututbytesmottagningar delar vi, sedan januari 2018, ut naloxon som nässpray, ett läkemedel som kan rädda liv vid en överdos av opioider. Vi utbildar även mottagarna om hur de kan rädda liv med läkemedlet.

Under 2019 har 288 personer, som besökt sprututbytesmottagningarna, utbildats i överdosprevention och fått med sig naloxon. Och under samma period har 401 personer kommit tillbaka för att få påfyllnadsdoser.

Personer som har vårdats på Beroendeakuten Stockholm och avdelning 8 kan numera också, vid utskrivning, få med sig naloxon om de behöver detta läkemedel. Avdelning 52 ger snart också denna möjlighet. 

Du kan läsa mer om vad vi erbjuder på våra sprututbytesmottagningar under rubriken: 

illustration

Hur påverkar pandemin dig med psykisk ohälsa?

Har du eller har du tidigare haft någon typ av psykiatriska symptom - exempelvis depression, ångest, beroende eller tvångstankar? 

Forskare vid Centrum för psykiatriforskning undersöker effekter som coronapandemin har på personer som har eller haft någon typ av psykiatriska symptom. Genom att delta i studien bidrar du till viktig kunskap som kan vara värdefull vid utformning av framtida psykiatrisk vård både i Sverige och internationellt.

Kvinna som ligger och vilar

Om det nya coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra.

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd. Är du inte allvarligt sjuk men har frågor om det nya coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Läs mer på den sida som vi har sammanställt med information kring Covid-19.

Kvinna som tänker

Krisstöd och råd

Utbrottet av covid-19 och de åtgärder som görs för att minska smittspridning kan av många upplevas som påfrestande, och kanske särskilt om du redan mår psykiskt dåligt.

Det är helt begripligt om du känner dig orolig, stressad eller bekymrad. Oron och stressen kan påverka ditt psykiska mående och göra att nya symtom uppträder.

Händer vid dator

Stöd och behandling via nätet

Stöd och behandling via nätet kan vara ett bra alternativ för dig som sitter i karantän eller av andra anledningar har svårt att ta dig till en mottagning.

Behandling
Beroendecentrum Stockholm erbjuder behandling via nätet för dig som har problem med alkohol, cannabis eller spel om pengar. På sidan Behandling via nätet kan du läsa mer om behandlingarna och hur det går till.

Anonymt stöd
Det finns även möjlighet att få anonymt stöd och rådgivning via nätet och telefon. Mer information om vart du kan vända dig hittar du under Anonymt stöd via nätet och telefon

Vill du vara med och bidra till en beroendevård i framkant?

Beroendecentrum Stockholm är Sveriges ledande beroendeklinik. Här sätts alltid patienters och närståendes behov och önskemål i första rummet. Som anställd hos oss jobbar du med beroendevård nära patienten och det du gör på jobbet förändrar många människors liv. Genom delaktighet, inkludering, omtanke, hänsyn och respekt skapar vi arbetsglädje och trygghet. 

Var med och jobba för en bättre beroendevård! Se alla lediga tjänster och läs mer: