Välkommen till Beroendecentrum Stockholm

Vi erbjuder hjälp och stöd till dig som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spelberoende. Även du som har en närstående med beroendeproblem kan få hjälp hos oss.

Mini-Maria Järva

Mini-Maria Järva, som finns på Degerbygränd 2 i Rinkeby, har stängt på grund av en brand i lokalerna den 27 augusti. Men om du behöver hjälp är du välkommen till Järva Unga Specialistcenter som finns på Isafjordsgatan 32 B i Kista. Du kan kontakta oss på telefon: 08-123 475 00. Du hittar kontaktuppgifter och aktuella öppettider på 1177:s webbplats: 

Har du tankar på att förändra dina alkoholvanor?

Hos oss får du hjälp, utifrån din egen förmåga, att hantera situationer som inkluderar alkohol på ett hälsosamt sätt. Behandlingsmålen utformas utifrån din vilja och motivation. 

Behandlingen är främst beteendeinriktad. Om du vill kan vi erbjuda icke-vanebildande läkemedelsbehandling som håller nere alkoholsuget. Många klarar sig bra efter att de avslutat sin behandling hos oss.  

Droghjälpen

Funderar du kring dina drogvanor eller är du orolig för någon som du bryr dig om? I så fall är du välkommen att kontakta Droghjälpen.

Du kan vara anonym när du kontaktar oss. Du kan ringa eller skriva till oss om du behöver få information, råd och stöd. 

Välkommen att kontakta oss! 

Du kan läsa mer på Droghjälpens webbplats: 

Har du problem med spel om pengar?

I så fall kan vi hjälpa dig. Du betalar endast landstingets patientavgift, och då upp till högkostnadsbeloppet. Behandlingen sker i öppenvård och består av gruppbehandling och  individuell behandling baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT). Du kan läsa mer under rubriken: