Läkare sjuksköterskor utomhus

Välkommen till Beroendecentrum Stockholm

Kvinna som ligger och vilar

Samlad information om coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. För att undvika ökad smittspridning är det viktigt att du stannar hemma även vid lindriga förkylningssymtom.

Blir du allvarligt sjuk med andnings­svårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177. Är du inte allvarligt sjuk men har frågor om det nya coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Dricker du för mycket? Vill du delta i en forskningsstudie?

I den här forskningsstudien undersöker vi om två läkemedel kan minska alkoholintaget hos alkoholberoende personer.

Vi söker dig som är mellan 25 till 70 år och som vill sänka din alkoholkonsumtion. För att kunna delta i studien får du inte använda några läkemedel mot psykiska sjukdomar (inklusive antidepressiva). Du får inte vara gravid eller amma. Du får inte heller vara opererad för fetma.

Studien pågår i 13 veckor och du kommer på nio besök till studiecentret. Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden.

Är du intresserad av att delta i studien, kontakta oss! Du når oss på telefon 08-123 458 58, måndag–torsdag klockan 9–16, fredag klockan 9-15.

Studien genomförs av Beroendecentrum Stockholm och ansvarig prövare är professor/överläkare Johan Franck. 

Ung kvinna sitter på ett café med en bok i knät och titar ut genom ett fönster. Foto: AdobeStock

Ny behandlingsstudie för unga vuxna med alkoholproblem

Inom ramen för en ny forskningsstudie erbjuds behandling via nätet för unga vuxna, 18-24 år, som upplever problem med sitt drickande. Behandlingarna kan hjälpa till att förändra alkoholvanor och mildra vanliga psykiska symtom som stress och ångest. 

I behandlingen ingår självständigt arbete via en internetbaserad plattform där deltagarna har kontakt med en psykolog. I upplägget ingår även en närståendekurs för en familjemedlem, partner eller vän.

Studien genomförs av Karolinska Institutet i samarbete med eStöd på Beroendecentrum Stockholm. 

illustration

Hur påverkar pandemin dig med psykisk ohälsa?

Har du eller har du tidigare haft någon typ av psykiatriska symptom - exempelvis depression, ångest, beroende eller tvångstankar? 

Forskare vid Centrum för psykiatriforskning undersöker effekter som coronapandemin har på personer som har eller haft någon typ av psykiatriska symptom. Genom att delta i studien bidrar du till viktig kunskap som kan vara värdefull vid utformning av framtida psykiatrisk vård både i Sverige och internationellt.

Kvinna som tänker

Krisstöd och råd

Utbrottet av covid-19 och de åtgärder som görs för att minska smittspridning kan av många upplevas som påfrestande, och kanske särskilt om du redan mår psykiskt dåligt.

Det är helt begripligt om du känner dig orolig, stressad eller bekymrad. Oron och stressen kan påverka ditt psykiska mående och göra att nya symtom uppträder.

Händer vid dator

Stöd och behandling via nätet

Stöd och behandling via nätet kan vara ett bra alternativ för dig som sitter i karantän eller av andra anledningar har svårt att ta dig till en mottagning.

Behandling
Beroendecentrum Stockholm erbjuder behandling via nätet för dig som har problem med alkohol, cannabis eller spel om pengar. På sidan Behandling via nätet kan du läsa mer om behandlingarna och hur det går till.

Anonymt stöd
Det finns även möjlighet att få anonymt stöd och rådgivning via nätet och telefon. Mer information om vart du kan vända dig hittar du under Anonymt stöd via nätet och telefon

Bidra till en beroendevård i framkant!

Som anställd hos oss jobbar du nära patienten och det du gör på jobbet förändrar många människors liv.