Läkare sjuksköterskor utomhus

Välkommen till Beroendecentrum Stockholm

Vi erbjuder hjälp och stöd till dig som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spelberoende. Även du som har en närstående med beroendeproblem kan få hjälp hos oss.

Aktuellt

Fler nyheter
Kvinna som ligger och vilar

Om det nya coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra.

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd. Är du inte allvarligt sjuk men har frågor om det nya coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Läs mer på den sida som vi har sammanställt med information kring Covid-19.

Kvinna som tänker

Krisstöd och råd

Utbrottet av covid-19 och de åtgärder som görs för att minska smittspridning kan av många upplevas som påfrestande, och kanske särskilt om du redan mår psykiskt dåligt.

Det är helt begripligt om du känner dig orolig, stressad eller bekymrad. Oron och stressen kan påverka ditt psykiska mående och göra att nya symtom uppträder.

Händer vid dator

Stöd och behandling via nätet

Stöd och behandling via nätet kan vara ett bra alternativ för dig som sitter i karantän eller av andra anledningar har svårt att ta dig till en mottagning.

Behandling
Beroendecentrum Stockholm erbjuder behandling via nätet för dig som har problem med alkohol, cannabis eller spel om pengar. På sidan om "Behandling via nätet" kan du läsa mer om behandlingarna och hur du anmäler dig.

Anonymt stöd
Det finns även möjlighet att få anonymt stöd och rådgivning via nätet och telefon. Mer information om vart du kan vända dig hittar du under "Anonymt stöd via nätet och telefon".

Har du sex mot ersättning och/eller skadar dig med sex eller är utsatt för människohandel i sexuella ändamål?

Mika Hälsa är en sex- och samlevnadsmottagning som samverkar med Mikamottagningen inom Stockholms stad. Vi erbjuder rådgivning kring sex- och samlevnad, preventivmedel, graviditet och abort men även cellprovtagning och provtagning av sexuellt överförbara infektioner samt kontakt med läkare.

Alla personer oavsett kön, könsidentitet och sexuell identitet är välkomna. Vi har tystnadsplikt. Besöken är kostnadsfria.

Varmt välkommen! 

Vill du jobba hos oss?

Beroendecentrum Stockholm är Sveriges ledande beroendeklinik. Här sätts alltid patienters och närståendes behov och önskemål i första rummet. Som anställd hos oss jobbar du med beroendevård nära patienten och det du gör på jobbet varje dag förändrar många människors liv.

Du kan läsa mer om hur det är att jobba hos oss under rubriken: