Martin Kåberg

Prisad för sitt engagemang för sprututbytesverksamhet

Martin Kåberg, medicinskt ansvarig för sprututbytesverksamheten i Stockholm, har tilldelats Svensk förening för Beroendemedicin och Nordic Drugs Stora Pris 2020.

– Det är glädjande att få detta pris. Sprututbytesverksamheten är en viktig verksamhet för att förbättra livskvaliteten för personer som injicerar droger. Tillsammans med en otroligt engagerad personal på sprututbytet har vi framgångsrikt lyckats flytta fram gränserna i vården. Bland annat har vi introducerat hepatit C-behandling och överdosprevention med naloxon till våra patienter, säger Martin Kåberg som är medicinskt ansvarig för sprututbytesverksamheten i Stockholm och chef för Akut- och heldygnsvården inom Beroendecentrum Stockholm. 

Om Nordic Drugs Stora Pris

Nordic Drugs har, 2011, inrättat stipendiet Nordic Drugs Stora Pris för att främja god vård av patienter med opiatberoende i Sverige. Stipendiet kan tilldelas enskild person eller klinik, verksam i privat eller offentlig beroendeverksamhet. Stipendiet, på 50 000 kronor, ska användas för fortbildning och utveckling. I år tilldelas Martin Kåberg priset.

Motiveringen lyder:

Martin Kåberg har genom sin breda kompetens och sitt starka engagemang spelat en avgörande roll för att sprututbyten etablerats i Stockholm. Han har också gjort sprututbytet till bas för angelägen forskning och utveckling. I sin kliniska och vetenskapliga gärning har han konsekvent satt patienterna och deras behov i centrum.

Priset delas ut av Svensk förening för Beroendemedicin. Men med anledning av coronapandemin är prisutdelningen framflyttad till nästa år.

Du kan läsa mer om priset på Nordic Drugs webbplats.

Vi gratulerar Martin till priset!

 

Bild: Oskar Omne

Publicerad 2020-09-03

Verksamhetsberättelse och forskning

Du kan läsa mer om vår sprututbytesverksamhet i Sprututbytesverksamhetens verksamhetsberättelse 2019. 

Du kan även läsa mer om Martin Kåbergs forskning, Hepatitis C in people who inject drugs in the Stockholm needle exchange program: incidence, spontaneous clearance and change in risk behaviour, på Karolinska Institutets webbplats.