Livsstilsmottagningen utökar sin verksamhet

Livsstilsmottagningen startades 2011 och finns vid Stureplan i Stockholm. Hit kan unga vuxna mellan 18-25 år vända sig om de vill förändra sina alkohol-, drog- eller spelvanor. Även föräldrar och kompisar kan vända sig hit om de behöver råd och stöd. Verksamheten utökas nu med Liljeholmens Livsstilsmottagning. Detta innebär att fler unga vuxna kan få hjälp att förändra sin livssituation.

– Livsstilsmottagningarna vänder sig specifikt till unga vuxna och erbjuder ett behandlingsprogram som är särskilt anpassat för dem. Dessa mottagningar är därför ett viktigt komplement till de lokala öppenvårdsmottagningarna inom Beroendecentrum Stockholm. För att öka tillgängligheten utökas nu verksamheten med ytterligare en mottagning i Liljeholmen. Detta innebär att fler unga vuxna kan få hjälp att förändra sin livssituation, säger Helena von Schewen, sektionschef för Maria Ungdom. 

Maria Ungdom, som är en del av Beroendecentrum Stockholm, är specialister på att hjälpa ungdomar som har problem med alkohol, droger eller spel. Livsstilsmottagningen startades för att tidigt nå unga vuxna som riskerar att utveckla ett beroende.

Fler kan få råd, stöd och hjälp

Det finns nu två Livsstilsmottagningar: Livsstilsmottagningen på Riddargatan 1 i Stockholm och Liljeholmens Livsstilsmottagning på Katrinebergsbacken 35 A i Stockholm. Detta innebär att fler kan få råd, stöd och hjälp.

På mottagningarna jobbar läkare, sjuksköterskor, barnmorska och psykologer. Unga vuxna som vill ändra sina alkohol- och drog eller spelvanor kan få hjälp omgående. Med hjälp av evidensbaserade metoder får de möjlighet att jobba med hela sin livssituation. Det finns stora möjligheter att själv få styra och påverka innehållet i sin behandling. För dem som vill sluta röka cannabis finns det även ett behandlingsprogram via nätet. Livsstilsmottagningarna erbjuder även råd och stöd till föräldrar och kompisar.

– Om du är orolig för någon som har problem med alkohol-, droger eller spel är du också välkommen att kontakta Livsstilsmottagningarna. Du behöver inte vara ensam med din oro eller dina tankar, säger Helena von Schewen, sektionschef inom Maria Ungdom.

Du som behöver hjälp

Du behöver ingen remiss för att få komma till Livsstilsmottagningarna. Det går bra att söka direkt till mottagningarna och få hjälp omgående. Det går självklart bra även med remiss från annan vårdgivare. Om du behöver råd och stöd är du också välkommen att kontakta oss. 

Publicerad 2018-09-20