Anonymt stöd via nätet och telefon

Det finns flera stödtjänster som erbjuder anonymt stöd och rådgivning via nätet och telefon. Tjänsterna är rikstäckande och kostnadsfria.

Alkoholhjälpen

Alkoholhjälpen erbjuder information, stöd och rådgivning via nätet för personer som vill förändra sina alkoholvanor. Även anhöriga är välkomna till Alkoholhjälpen. 

Alkohollinjen – 020-84 44 48

Alkohollinjen erbjuder stöd och rådgivning via telefon för de som funderar över sina egna eller någon annans alkoholvanor. Det finns även stöd till de som vill dricka mindre inför en operation. Telefonnumret är 020-844448.

Droghjälpen - 020-91 91 91

Droghjälpen erbjuder information, stöd och rådgivning till alla som har funderingar över sin egna eller någon annans användning av droger. Kontakten sker via nätet och telefon.

Sluta-Röka-Linjen - 020-84 00 00

Sluta-Röka-Linjen erbjuder stöd till personer som vill sluta röka eller snusa. Du kan också höra av dig om du önskar stöd för att inte falla tillbaka efter att ha slutat, eller för att komma på fötter igen efter ett bakslag. Även anhöriga kan höra av sig för stöd och råd.

Stödlinjen för spelare - 020-81 91 00

Stödlinjen erbjuder rådgivning till personer som upplever problem med spel om pengar och deras anhöriga.