Ny sprututbytesmottagning invigd

Sprututbytet Södermalm öppnade den 22 augusti. Nu är den nya sprututbytesmottagningen invigd.

Bilden:  Martin Kåberg, medicinsk ansvarig för Sprututbytet Södermalm, och Fredrik Lindström, chef för Sprututbytet Södermalm, höll i bandet medan Susanne Nordling (MP) klippte bandet. (Fotograf: Danish Saroee)

– Vi ser det som ett stort förtroende för Beroendecentrum Stockholm att vi får förvalta och vidareutveckla sprututbytet. Det blir ett viktigt sätt att nå nya grupper och på sikt motivera till behandling och drogfrihet, säger Johan Franck som är verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm.

Sprututbytet Södermalm öppnade den 22 augusti. Detta innebär att tillgängligheten förbättras men också att fler kan få hjälp, och därigenom förbättrad livskvalitet. På onsdagar är mottagningen öppen enbart för kvinnor, och då hänvisas därför männen till sprututbytesmottagningen vid S:t Görans sjukhus.

Under tisdagen den 3 september invigdes den nya sprututbytesmottagningen. Susanne Nordling (MP), ordförande för psykiatriberedningen inom Region Stockholm och Anna Starbrink (L), Hälso- och sjukvårdsregionråd, medverkade som talare under invigningen. Även Johan Franck, verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm, medverkade som talare.

Alla talare tog upp hur viktig sprututbytesverksamheten är för att förbättra livskvaliteten för personer som injicerar droger.

– Hälsa är frihet. Den här patientgruppen som besöker sprututbytesmottagningar har lite frihet och kan vi bidra till att deras hälsa blir bättre, så har vi gjort en stor insats, säger Anna Starbrink (L) som är Hälso- och sjukvårdsregionråd.

Men talarna tog också upp hur viktig sprututbytesverksamheten är för att rädda liv.

– Att rädda liv är det viktigaste som vi kan göra. Med två sprututbytesmottagningar och en mobil vårdbuss kan vi nu nå än fler som behöver hjälp, säger Susanne Nordling (MP) som är ordförande för psykiatriberedningen inom Region Stockholm.

Sprututbytesverksamhet är en av många behandlingar som vi erbjuder inom beroendevården.

– Vi ser sprututbytesmottagning som ett ordinarie behandlingsutbud inom beroendevården, säger Anna Starbrink (L) som är Hälso- och sjukvårdsregionråd.

Fredrik Lindström, chef för Sprututbytet Södermalm, och Martin Kåberg, medicinsk ansvarig för Sprututbytet Södermalm, höll i bandet medan Susanne Nordling (MP) klippte bandet.

Även chefer, medarbetare, vårdgrannar och våra nära patient- och brukarorganisationer deltog vid invigningen.

Bilden: Johan Franck, Anna Starbrink (L) och Susanne Nordling (MP) på rundvandring i lokalerna. (Fotograf: Danish Saroee)

Publicerad 2019-09-13

Fakta: Om sprututbytesverksamhet

På våra sprututbytesmottagningar kan personer, från 18 år och uppåt, som injicerar droger byta sina sprutor och kanyler till nya för att skydda sig mot blodsmittor som hiv, hepatit och andra blodburna infektioner. Vi erbjuder även rådgivning och stödjande samtal till drogfrihet. Det finns även möjligheter att träffa läkare, sjuksköterska, barnmorska, kurator eller tandläkare.

Genom samarbete med den hiv-specialiserade vården får besökarna tillgång till kontinuerlig medicinering. Det finns även möjligheter att få behandling av hepatit C. Vi erbjuder även hjälp med kontakter till socialtjänsten, beroendevården, frivården och psykiatrin.

Mottagningen delar också ut naloxon, ett läkemedel som kan rädda liv vid överdos av opioider.