Specialiserad hjälp för ungdomar och unga vuxna

Maria Ungdom erbjuder specialiserad vård för ungdomar och unga vuxna upp till 25 år som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar.

Maria Ungdom erbjuder både öppenvård, akutvård och heldygnsvård. De har över 25 mottagningar runt om i Stockholm. En del mottagningar samarbetar med socialtjänsten och den kommun de är placerade i. De mottagningarna kallas för Mini Maria. Några mottagningar är särskilt inriktade på unga vuxna.

>> Läs mer om Maria Ungdom på deras webbplats