Invigning av avdelning 8

Heldygnsvård - för dig som behöver tillsyn dygnet runt

Dygnet runt-vård

Du som behöver tillsyn och omvårdnad dygnet runt för tillnyktring och avgiftning är välkommen till våra avdelningar för dygnet runt-vård, så kallad heldygnsvård eller slutenvård. Efter din tid som inlagd får du komma till någon av våra öppenvårdsmottagningar för fortsatt hjälp.

Våra avdelningar för heldygnsvård erbjuder trygg och säker vård dygnet runt. Du vistas här under en begränsad tid, allt från någon enstaka dag upp till några veckor. När din hälsa stabiliserats erbjuds du fortsatt hjälp inom öppenvården.

Du kan inte söka till våra avdelningar för heldygnsvård, utan du läggs in via remiss.

För unga upp till 20 år finns Maria Ungdoms heldygnsvård.

Vård enligt LPT

I de flesta fall är akut- och heldygnsvården hos oss frivillig, men det förekommer även vård enligt tvångsvårdslagarna (LPT).

>> Läs mer om lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) (länkar till 1177)