Alkohol

Alkohol är den vanligaste beroendeframkallande substansen i Sverige. Man räknar med att cirka 4 procent av Sveriges befolkning har ett alkoholberoende. Det är skillnad på riskbruk, skadligt bruk och beroende och därför är det många fler som har upplevt, eller riskerar uppleva, negativa konsekvenser av sin alkoholkonsumtion.

 

Riskbruk, skadligt bruk och beroende

Inom vården brukar man prata om riskbruk, skadligt bruk och beroende. Det är olika definitioner av dryckesmönstret samt vilka konsekvenser det har.

 

Hur ändras beteendet vid alkoholkonsumtion?

Alkoholpåverkan brukar mätas i promille som syftar till alkoholkoncentrationen i blodet. Om man har en promille alkohol i blodet betyder det att blodet till en tusendel består av alkohol.

Det finns forskning som visar att man mår som bäst innan man överstiger 0,55 promille.

Alkoholens påverkan på kroppen

De flesta av oss ser inte alkohol som ett potentiellt hälsoproblem, men kroppen och våra organ påverkas mycket av våra dryckesvanor. Enligt världshälsoorganisationen, WHO, finns det mer än 200 sjukdomar som har samband med hög alkoholkonsumtion. 

Sök hjälp

Vi erbjuder många olika typer av stöd och behandling för dig som önskar hjälp att förändra ditt drickande. Du kan få hjälp med att dricka mindre/kontrollerat eller att sluta dricka helt. Vi erbjuder både psykologisk behandling och behandling med läkemedel.

Du kan komma på remiss eller göra en egenamälan. 

>> Se våra mottagningar

 

Granskad av: Sven Andréasson, professor och överläkare
Senast granskad: 2023-10-23