Alkohol

Utöver tobak är alkohol den vanligaste beroendeframkallande substansen i Sverige. 

(Fotograf: Marie Kristensson)

I Sverige finns det cirka 330 000 personer med alkoholberoende. Det är dock skillnad på riskbruk, skadligt bruk och beroende. Därför är det troligen många fler som befinner sig i riskzonen för alkoholberoende och har upplevt negativa konsekvenser av sin alkoholkonsumtion.

Riskbruk 

Att ha ett riskbruk baseras inte främst på hur mycket du dricker, utan också utifrån följderna som det får för dig och din omgivning. Riskbruk går oftast att bryta. Ett viktigt första steg är att få en medvetenhet om sin konsumtion och vilka negativa konsekvenser den leder till, och kan leda till.  

Mer än nio standardglas, det vill säga en och en halv flaska vin, i veckan är ett riskbruk för både män och kvinnor. Men det är inte enbart antal standardglas per vecka som har betydelse utan även dryckesmönstret. För både män och kvinnor är mer än tre glas vid ett tillfälle en risk. 

Skadligt bruk 

Med skadligt bruk menas att du dricker så pass mycket alkohol och på ett sådant sätt att det finns risk för ohälsa och sociala problem om du fortsätter att dricka på samma nivå. Det är väldigt individuellt hur mycket alkohol en person tål.

En extra varningsfaktor är så kallat berusningsdricknde, det vill säga att du dricker mer än fem standardglas vid samma tillfälle, två gånger per månad eller oftare. Rent generellt brukar man säga att en konsumtion på över 60 gram ren alkohol i sex veckor eller mer påverkar hälsan negativt. 

Andra varningsfaktorer är om du till exempel kör rattonykter, kommer för sent till jobbet på grund av bakfylla eller om alkoholen riskerar att förstöra dina relationer med familj och vänner. 

Beroende 

Beroende innebär att din hjärna har påverkats så mycket av alkohol att den förändrats. Enbart din egna viljestyrka räcker inte längre för att styra hur mycket du dricker, utan alkoholen styr ditt liv. 

Bland symtomen för beroende finns toleransökning, abstinens, kontrollförlust och att mycket av dina tankar kretsar kring alkohol. Är du till exempel mer intresserad av vad du ska dricka när du går på fest, snarare än vilka människor du kommer att träffa? Då bör du nog testa dina alkoholvanor. 

Standardglas

1 standardglas = 12 gram alkohol, eller: 

  • 1 glas vin (10-15 cl)
  • 1 folköl (50 cl)
  • 1 liten starköl (33 cl) 
  • 1 liten drink (4 cl starksprit)
  • 1 stor starköl = 1½-3 standardglas beroende på alkoholprocent 
  • 1 flaska vin = 5 standardglas 
  • 1 halva (37 cl) starksprit = 9 standardglas 
  • 1 hela (75 cl) starksprit = 18 standardglas