Ny mottagning för unga vuxna

Idag den 3 mars 2015 öppnar Maria Ungdom en ny mottagning för unga vuxna. 

Maria Ungdom Vasa vänder sig till unga vuxna mellan 18 och 25 år som har problem med alkohol, droger och psykisk ohälsa.

Unga vuxna som redan har en pågående kontakt inom Maria Ungdom eller Livsstilsmottagningen erbjuds att fortsätta sin behandling inom denna behandlingsstruktur. De kan därmed fortsätta sin behandling på Maria Ungdom Vasa.

Patienten kan söka själv eller tillsammans med anhöriga men också remitteras från andra vårdgivare.

Maria Ungdom Vasa finns på S:t Eriksgatan 113, i Stockholm.

Kontaktuppgifter kan du hitta på Maria Ungdoms webbplats.

Publicerad 2015-03-03