Ökad risk för ohälsa i hbtq-gruppen

Socialstyrelsens rapport ”Psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap” visar att långvarig och allvarlig stress till följd av diskriminering skapar ökad psykisk ohälsa i hbtq-gruppen. 

Det är vanligare med depressioner, psykoser och riskbruk av alkohol. Och det finns en ökad risk för självmord. 

Rapporten visar att hbtq-personer riskerar i större utsträckning att utsättas för olika stressfaktorer som till exempel diskriminering och negativt bemötande. Man ser en betydligt högre förekomst av psykisk ohälsa och användning av psykofarmaka bland hbtq-personer, och detta tolkar man som ett tecken på stressrelaterad ohälsa i gruppen.

Riskbruk av alkohol

Enligt rapporten är riskbruk och beroende särskilt vanligt bland kvinnor i samkönade äktenskap. Man ser att bland kvinnor i 30-årsåldern är förekomsten upp till sex gånger högre än bland övriga gifta kvinnor i samma ålder. Det är då främst riskbruk av alkohol som det handlar om.

– Resultatet ligger i linje med tidigare studier där alkohol visat sig vara ett sätt bland homo- och bisexuella kvinnor att hantera den stress de utsätts för, det vill säga en slags självmedicinering, säger Johanna Jupiter, ansvarig för hbtq-frågor på Socialstyrelsen.

Och enligt rapporten finns det bland männen i samkönade äktenskap en ökad förekomst av allvarlig psykisk sjukdom som till exempel schizofreni eller liknande tillstånd.

– Det behöver inte betyda att gruppen generellt har en ökad risk för schizofreni, utan snarare att gruppen har en ökad risk för stress som kan påverka och utlösa sjukdomen, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Ökad risk för självmord

Enligt rapporten löper hbtq-gruppen en högre risk att dö i förtid, och detta gäller särskilt männen. Man ser också att självmord är vanligare i samkönade äktenskap, och förekomsten är högst bland män som både hade varit gifta med en person av samma kön och en person av motsatt kön. När det gäller fysiska sjukdomar så är det hiv/aids som förklarar den högre risken att dö i förtid.

Socialstyrelsen påpekar att det är angeläget att höja kunskapen om villkor och levnadsförhållanden och minska hälsoskillnader för gruppen. Resultatet kan därför ge ett underlag för förebyggande insatser och dessutom stärka det hbtq-främjande arbetet som pågår i kommuner, landsting och organisationer.

Du som vill ha hjälp 

Välkommen till våra mottagningar om du vill ha hjälp. Du kan antingen söka direkt till oss, eller gå via din vårdcentral eller husläkare. Vi kan också ge råd till dig som är orolig för någon i din närhet. 

Publicerad 2016-04-08