Nya vårdplatser inom beroendevården

Intagningsavdelning 7 A flyttar in i nya lokaler och öppnar samtidigt ytterligare åtta vårdplatser. Den nya lokalen är utformad för att ge tryggare, säkrare och effektivare vård- och arbetsmiljö. Och i samband med detta byter avdelningen namn till Avdelning 8. Nu är avdelningen invigd.

Bild: Susanne Nordling (MP), Stefan Eklund-Mannsbart, Niklas Eklund (Brukarföreningen Stockholm), Johan Franck och Charlotte Broberg (M). (Fotograf: Danish Saroee)

– Med det utökade antalet vårdplatser kommer vi att kunna möta det ökade behovet av heldygnsvård, inte minst för personer som omhändertagits av Polisen enligt LOB*, säger Johan Franck, verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm.

Ombyggnationen och utökningen av antalet vårdplatser är en del i det kvalitets- och förbättringsarbete som fortlöpande görs inom kliniken.

Förbättrat omhändertagande

Den nya lokalen ger bättre förutsättningar för en tryggare, säkrare och effektivare vård- och arbetsmiljö. Här finns dessutom möjligheter att dela av avdelningen och därigenom förbättra omhändertagandet av kvinnor och särskilt utsatta patienter. Och när alltfler omhändertagna enligt LOB ska föras till vården istället för till Polisens arrestlokaler**, ökar också behovet av vårdplatser. Antalet inkomna LOB för 2018 var 5784, fördelat på 2279 personer. Men för 2019 beräknas att 3000 fler omhändertagna enligt LOB kommer till vård. Utökningen av antalet vårdplatser görs därför också för att kunna erbjuda ett så bra omhändertagande som möjligt för dessa personer.

– Den nya lokalen kommer att bli ett lyft för patienterna men även för medarbetarna. Lokalen är ljus, rymlig och anpassad för modern psykiatrisk vård, säger Stefan Eklund Mannsbart, chef för avdelning 8.

Totalt 21 platser på avdelningen

Inom Beroendecentrum Stockholm akut- och heldygnsvård för vuxna, vid S:t Görans sjukhus, finns från 1 januari, 67 vårdplatser, fördelade över fyra avdelningar.

(Fotograf: Danish Saroee)

De patienter som behöver akut beroendevård, som behöver nyktra till, avgiftas eller läggas in, kommer till Beroendeakuten Stockholm och våra vårdavdelningar. Avdelning 8 (tidigare avdelning 7A) är en av dessa vårdavdelningar och här finns beredskap att hantera akut uppkomna komplikationer eller svåra situationer som det tidiga stadiet av tillnyktring och abstinensbehandling kan skapa. Det är på avdelning 8 som antalet vårdplatser utökas. Här finns numera totalt 21 vårdplatser, mot tidigare 13. Under 2018 var antal vårdtillfällen 2734 och genomsnittlig vårdtid var 24 timmar.

(Fotograf: Danish Saroee)

Den nya avdelningen öppnar den 18/2.

Invigning av nya vårdplatser

Under måndagen den 11/2 invigdes de nya lokalerna. Medverkade gjorde bland andra Susanne Nordling (MP), ordförande för psykiatriberedningen inom Region Stockholm och Charlotte Broberg (M), ordförande för fastighets- och servicenämnden och Locum i Region Stockholm.

Från Stockholms läns sjukvårdsområde medverkade sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling med Anna Stenseth, verksamhetsområdeschef för psykiatri, Johan Franck, verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm och Göran Rydén, verksamhetschef för BUP Stockholm.

Även medarbetare och våra nära patient- och brukarorganisationer medverkade.


* Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m,. Du kan läsa mer på Riksdagens webbplats: riksdagen.se.

**2015 upprättades på uppdrag av Regeringen ett regionalt samverkansprojekt för att fler omhändertagna enligt LOB ska erbjudas vård. Polisregion Stockholm, Beroendecentrum Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms stad, Kriminalvården, Capio Maria och Södertälje kommun är med i samarbetet. Utifrån detta planeras olika insatser. Några insatser är redan igång. Du kan läsa mer om detta på Beroendecentrum Stockholms webbplats: beroendecentrum.se.