”Jag gör i alla fall det bästa som går nu”

Att vara närstående till en person med beroendeproblem kan ibland vara svårt. Men genom CRAFT-programmet får närstående hjälp att må bättre i sin situation. Och de får även lära sig olika färdigheter för att motivera och stärka personen med beroendeproblem att påbörja behandling. På så sätt kan både närstående och personen med beroendeproblem få förbättrad livskvalitet.

CRAFT, Community Reiforcement Approach and Family Training, är ett program som utvecklats för att hjälpa närstående, exempelvis föräldrar, syskon, partners eller nära vänner, att förmå en person med beroendeproblem att söka hjälp och påbörja behandling. Men tanken är också att programmet ska leda till förbättrade familjerelationer och förbättrad hälsa och välbefinnande hos den närstående.

– Det är viktigt att även närstående får hjälp så att de kan må bättre. Många närstående har en svår situation med känslor av maktlöshet och dåligt samvete gentemot den berörde och deras barn. Att få hjälp kan därför betyda mycket för den egna hälsan. Men det kan också betyda mycket för den som dricker eller använder droger. För forskning har visat att närstående kan ha betydelse för att få den berörde att minska sitt bruk, säger Anders Hammarberg som är legitimerad psykoterapeut inom Beroendecentrum Stockholm och medicine doktor vid Karolinska Institutet.

Färdighetsträning som ger resultat

Den närstående kan välja att delta i CRAFT-programmet enskilt eller i grupp med 6-8 deltagare. Deltagarna träffas 8 gånger. Under träffarna diskuterar man utifrån olika teman och jobbar vidare med hemuppgifter, som alltid följs upp under ledning av en behandlare, psykolog eller psykoterapeut.

Det finns tre mål med programmet. Dessa är 1) att minska konsumtionen av alkohol eller droger, 2) att få in personen med beroendeproblem i behandling och 3) att den närstående ska förbättra sin livskvalitet. Deltagarna får därför lära sig olika färdigheter för att uppmuntra till drogfrihet och skapa förutsättningar för aktiviteter som kan fungera som ett alternativ till alkohol- eller drogberoende. De får också lära sig färdigheter för att motivera och stärka personen med beroendeproblem att påbörja behandling. I programmet ingår även träning i kommunikationsfärdigheter. Deltagarna får också lära sig identifiera och hantera eventuella våldsamma situationer.

Många som deltagit i gruppen beskriver att personen med beroendeproblem faktiskt sökt hjälp. De upplever också att det blivit lättare och mindre "dramatiskt" att prata om beroendeproblem.

–Vårt intryck är att många som har gått igenom programmet sammantaget mår bättre efteråt. De sägerer att ”Jag gör i alla fall det bästa som går nu”. Många tycker att de har bättre verktyg att hantera situationen, och att detta har gjort stor skillnad. Men samtidigt kan de positiva effekterna också bero på att personen med beroendeproblem faktiskt sökt vård eller minskat sin konsumtion, säger Anders Hammarberg.

Forskning

Anders Hammarberg berättar att studier från exempelvis Tyskland och USA visar på goda effekter av CRAFT. Den goda effekten gäller framför allt att personen med beroendeproblem oftare söker hjälp för sina problem efter att deras närstående genomgått CRAFT. Även den feed-back från deltagare som gått programmet visar samma resultat.

Du som vill ha hjälp

Om du har några frågor eller är intresserad av att gå CRAFT-programmet så är du välkommen att kontakta Anders Hammarberg, telefon 08-123 457 89.

Publicerad 171005

 

Publicerad 2017-10-05