Avdelning 52

Avdelning 52 erbjuder heldygnsvård och behandling främst till personer med svårt drogberoende.

På avdelning 52 vårdas personer med drogberoende som behöver en trygg och övervakad miljö för inställning av substitutionsbehandling eller avgiftning inför behandlingshem. Även personer med läkemedelsberoende och som är i behov av heldygnsvård kan vårdas här.

Personer från 18 år och uppåt kan få hjälp här. Inläggning sker via Beroendeakuten Stockholm (BAS).

Se kontaktuppgifter via 1177 Vårdguiden