eStöd - vår mottagning online

Behandling via nätet passar dig som vill förändra dina vanor mer på egen hand. Du får aktivt stöd från en behandlare men till skillnad från traditionell behandling sker all kontakt skriftligt via nätet. Du betalar patientavgift veckovis, upp till högkostnadsskydd, under tiden du går behandlingen. Vi erbjuder även en digital kurs, eCraft, för anhöriga till patienter inom Beroendecentrum Stockholm.

Som en vanlig mottagning men online

eStöd är vår mottagning online som erbjuder psykologisk behandling via nätet. Här jobbar sjuksköterskor, läkare och psykologer, och all kontakt sker via nätet.

Det är ofta kort väntetid för att börja en behandling på eStöd och eftersom behandlingarna ges digitalt kan du arbeta på tider och platser som passar dig.

Eget ansvar med stöd från behandlare

För att en behandling via nätet ska bli meningsfull krävs det att du avsätter tid för att jobba med innehållet och att du är villig att testa nya strategier i din vardag.

Du kan alltid skriva med din behandlare om det är något i programmet du tycker är svårt. I vissa fall kan det behövas mer stöd än vad vi kan ge via nätet. Då går det bra att kombinera behandlingen med andra insatser.

Alkoholprogrammet

Läs mer
Cannabis, marijuana, joint

Cannabisprogrammet

Läs mer
Tärningar

Spelprogrammet

Läs mer