EWA-mottagningen

På EWA-mottagningen kan du som är kvinna och har problem med alkohol få hjälp. Vi ger även parallell behandling för psykisk sjukdom i de fall det behövs.

För vem?

Vi erbjuder behandling för vuxna kvinnor med problematisk alkoholkonsumtion när det behövs mer hjälp än den som går att få från primärvården. Kvinnor med minderåriga barn prioriteras för att vi ska kunna hjälpa barnet och ge föräldern stöd i föräldraskapet så tidigt som möjligt.

Vad kan vi hjälpa till med

Vi utgår från dig och din vilja att förändra din alkoholkonsumtion genom att erbjuda individanpassad behandling. Alla våra behandlingar utgår från aktuella evidensbaserade metoder.

Provtagning, läkemedel, motiverande insatser och återfallsprevention utgör grunden i vårt behandlingsutbud.

Vi erbjuder även psykiatrisk utredning för att behandla parallell psykiatrisk sjukdom, så kallad samsjuklighet, i de fall där det inte redan finns en etablerad kontakt med psykiatrin. I dessa fall kan vi erbjuda:

  • läkemedelsbehandling
  • psykoedukation (kunskap om olika svårigheter och diagnoser och vad det innebär att ha dem)
  • gruppterapi
  • individuell terapi

I de fall vi inte har behandling att erbjuda hjälper vi dig vidare till rätt vårdgivare. Vi samarbetar även med socialtjänsten där behov finns.

Kontakt

Du kan söka direkt till oss genom att ringa eller göra en egenanmälan via 1177. Du kan även komma till oss på remiss från läkare.

Se kontaktuppgifter via 1177