Ny brukarinflytandesamordnare inom Beroendecentrum Stockholm

Christina Paulsrud är ny brukarinflytandesamordnare (BISAM) inom Beroendecentrum Stockholm. Hennes kunskaper och erfarenheter kan hjälpa till att förbättra beroendevården än mer.

Foto: Camilla Petersson

Det är första gången som Beroendecentrum Stockholm anställt en brukarinflytandesamordnare.

– Vi är jätteglada över att Christina Paulsrud är vår nya brukarinflytandesamordnare. Hon har kunskaper och erfarenheter som är oerhört värdefulla för oss. Med hennes hjälp hoppas vi kunna förbättra beroendevården än mer, säger Johan Franck, som är verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm.

Christina är utbildad skötare. Hon kommer närmast från Brukarföreningen Stockholm* där hon varit ordförande under de senaste 10 åren. Dessförinnan har hon arbetat inom psykiatrin, på dåvarande Långbro sjukhus och Huddinge sjukhus. Men sedan den 1/8 är Christina brukarinflytandesamordnare inom Beroendecentrum Stockholm.

– Det är fantastiskt roligt att ha fått det här jobbet! Eftersom det är en ny tjänst så finns det utrymme att utforma rollen. Jag håller just nu på att lära mig verksamheten och bekanta mig med de personer jag behöver för att kunna utföra mitt uppdrag. Jag är ju bekant med delar av Beroendecentrum Stockholm sedan tidigare, främst Metadonsektionen och heldygnsavdelningarna, och det underlättar ju, säger Christina Paulsrud.

Kommande arbetsuppgifter

Christina ska framöver bland annat jobba med vårt brukarråd och olika aktiviteter i öppen- och slutenvården för att öka brukarmedverkan.

– Jag vill ju göra skillnad! Jag ska fokusera på sådant som ökar upplevelsen av egenmakt och då behövs ju input ifrån oss som nyttjat verksamheten. Patientforum, brukarråd och att möta brukarna för att ta del av vad de vill berätta står på min ”att-göra-lista”. Jag vet från mina egna erfarenheter och från mitt jobb i Brukarföreningen Stockholm hur viktigt bemötande är. Det handlar inte bara om vad som sägs, utan hur och i vilket sammanhang. Och hur man uppfattar samma situation är ju beroende på varifrån i livet man kommer. Jag hoppas kunna använda mig av mina kunskaper och erfarenheter på ett positivt sätt, avslutar Christina Paulsrud.

Vi önskar Christina varmt välkommen i sin nya roll som brukarinflytandesamordnare inom Beroendecentrum Stockholm.

 

*Brukarföreningen Stockholm grundades 2004. Det är en organisation som vänder sig till personer som använder narkotika. Verksamheten är kommunöverskridande och omfattar hela Stockholms län. Organisationen medverkar också i relevanta samarbetsforum och brukarråd. 

Publicerad: 171003

Publicerad 2017-10-03