Promillehalt

Hur ändras beteendet vid alkoholkonsumtion?

Alkoholpåverkan brukar mätas i promille. Promille betyder tusendel och syftar till alkoholkoncentrationen i blodet. Om man har en promille alkohol i blodet betyder det att blodet består av en tusendel alkohol.

Om du går in på en svensk bar en fredagsnatt är det troligt att de flesta du möter har en promillehalt över 0,8. Men det finns forskning som visar att den positiva effekt som många upplever av alkohol inträder redan innan 0,55 promille. Ett vanligt misstag många gör är att dricka mer för att må ännu bättre eller ha ännu roligare.

Här kan du se hur de flesta känner sig vid olika promilletal. Detta är generellt utifrån genomsnittlig toleransnivå och individuella variationer förekommer. Om du har ett beroende med förhöjd tolerans krävs det högre promilletal - du måste alltså dricka mer för att få samma effekt. Till slut kan det också gå åt andra hållet, att du blir kraftigt berusad av nästan ingenting.

0,2 promille

Den första effekten av alkohol märks. Du känner dig varm, avspänd, glad och väl till mods. Din självkritik minskar och din reaktionsförmåga samt precision börjar försämras.

0,5 promille

Du känner dig upprymd och hämningarna släpper. Din precision och dina reflexer försämras, även din förmåga att hantera information. Ditt omdöme börjar bli nedsatt.

Forskning visar att det välbefinnande som alkohol ger (genom frisättningen av dopamin och endorfiner) är som störst innan du överstiger 0,55 promille.

0,8 promille

Du är nu mer högljudd och börjar bli yvigare i dina rörelser. Du ser sämre än du brukar, är mer självsäker än vanligt och luktar alkohol. Din reaktionsförmåga fortsätter försämras.

1,0 promille

Du sluddrar och är sämre på att kontrollera både muskler och känslor. Förmodligen går du lite vingligare än vanligt.

1,5 promille

Det börjar bli ganska svårt att hålla balansen och risken är stor att du ramlar. Du kan räkna med ett känsloutbrott eftersom du har väldigt svårt att hantera känslor. Om inte illamåendet kommit än så kan du även räkna med det här.

2,0 promille

Du har svårt att gå upprätt och ser dubbelt.

3,0 promille

Du uppfattar inte vad som händer och är på gränsen till medvetslös.

4,0 promille och uppåt

Du är medvetslös. Du andas långsamt och riskerar att dö av alkoholförgiftning.