Hur ändras beteendet vid alkoholkonsumtion?

Effekter vid olika promillehalter. 

Foto: Marie Kristensson

Om du går in på en svensk bar en fredagsnatt är det troligt att de flesta du möter har en promillehalt på över 0,8. Men det finns forskning som visar att man mår som bäst innan man överstiger 0,55 ‰. Misstaget vi ofta gör är att tro att vi ska få ännu roligare om vi dricker ännu mer, trots att det tidigare har visat sig felaktigt.

Här kan du se hur de flesta känner sig vid olika promilletal. Detta gäller dock bara för personer med normal toleransnivå. Om du har förhöjd tolerans krävs det högre promilletal, du måste alltså dricka mer för att det ska få samma effekt. Har du utvecklat alkoholism kan det till slut gå åt andra hållet, så att du blir kraftigt berusad av nästan ingenting.

0,2 ‰

Den första effekten av alkohol märks. Du känner dig varm, avspänd och väl till mods. Din självkritik minskar.

0,5 ‰

Du känner dig upprymd och hämningarna släpper. Dina reflexer blir långsammare och du får minskad precision i dina rörelser. Omdömet börjar grumlas och din förmåga att ta in information försämras.

0,8 ‰

Du börjar bli högljudd och yvig i dina rörelser. Du ser sämre än du brukar. Du är överdrivet självsäker och luktar alkohol.

1,0 ‰

Du sluddrar och är sämre på att kontrollera både muskler och känslor.

1,5 ‰

Det börjar bli svårt att hålla balansen och du kanske ramlar omkull. Räkna med ett känsloutbrott. Och illamående.

2,0 ‰

Du har svårt att gå upprätt. Du ser dubbelt.

3,0 ‰

Du uppfattar inte vad som händer och sker och är på gränsen till medvetslös.

4,0 ‰ och uppåt

Du är medvetslös. Du andas långsamt och riskerar att dö av alkoholförgiftning.

Källa: Alkoholprofilens webbplats