Cannabis

Cannabis är den vanligaste narkotikasorten i både Sverige och övriga världen. 

Cannabis är ett samlingsnamn för hasch och marijuana som kommer ifrån växten Cannabis Sativa. Växten innehåller ämnet tetrahydrocannabinol (THC) som är det som ger upphov till ruset. Riskerna med cannabis är framförallt att det påverkar tänkandet och hjärnan, särskilt hos tonåringar.

Cannabis röks oftast, vilket gör att du blir påverkad väldigt snabbt. Ruset varar i cirka fyra timmar, men är intensivast inom 15-30 minuter. Ett cannabisrus gör ofta att du först känner sig avslappnad, pratig och kanske fnittrig. Efter en stund kan du känna dig mer kreativ, mer insiktsfull, lugn och positiv.

Omgivningen kan uppfatta det här som att du blir mer avskärmad och inåtvänd. Cannabis kan också göra så att du känner dig apatisk och deprimerad, framförallt om du har använt det länge. 

Cannabis är en narkotikaklassad drog som kan vara tillåten för medicinsk användning i vissa fall. I ett fåtal andra länder kan den vara tillåten under vissa restriktioner, men i Sverige finns inget lagligt bruk av cannabis. Du kan till exempel få en månads fängelse även för mindre narkotikabrott. 

Så påverkas kropp av cannabis

Till de fysiska tecknen på cannabisrus hör höjd puls, muntorrhet, röda ögon, hunger och sötsug. Men cannabis påverkar framförallt hjärnan och tänkandet. Du kan till exempel få problem med minne, svårt att koncentrera dig och lära dig nya saker, eller bli deprimerad.

Användande av cannabis kan orsaka ångest, förvirring, försämrad motorik och vanföreställningar. Efter lång tids användande kan du få skador på hjärnans så kallade kognitiva funktioner, till exempel sämre förmåga att hantera komplex information, sämre korttidsminne och att du känner dig apatisk.

Eftersom cannabis röks finns också en högre risk för olika rökrelaterade sjukdomar, som till exempel cancer och bronkit. Användande av cannabis kan också leda till sociala skador. Du kan få problem med relationer till vänner, en partner eller familjen.

De flesta negativa psykiska effekterna går över om du person slutar med cannabis. Hur fort du återhämtar dig och vilka negativa effekter du känner av beror på många olika individuella egenskaper. Bland annat spelar åldern in.

Ju tidigare du börjar använda cannabis desto högre risker för skador. Det beror på cannabis stora inverkan på hjärnan. Hos en ung person är inte hjärnan färdigutvecklad och därför är den också mer känslig.

Källor

  • Beroendemedicin av Johan Franck, Ingrid Nylander m.fl. (2011) Studentlitteratur 
  • Beroendetillstånd av Markus Heilig (2011) Studentlitteratur