Cannabis smal bild

Cannabis

Vad är cannabis?

Cannabis är den vanligaste narkotikasorten i både Sverige och övriga världen. Det är ett samlingsnamn för olika beredningar från hampväxten Cannabis sativa. Växten innehåller det aktiva ämnet tetrahydrocannabinol (THC) som ger upphov till ruset genom att det binder till receptorer i hjärnan. Växten innehåller även andra aktiva substanser, till exempel cannabidiol (CBD) som idag är vanligt förekommande i bland annat hudvårdsprodukter. Men till skillnad från THC anses inte CBD vara psykosframkallande.

Hasch och marijuana är de vanligaste formerna av cannabis.

Användning och påverkan

Vanligast är att röka cannabis men det kan också tuggas, sväljas eller inhaleras. Det går inte att injicera cannabis.

Ett cannabisrus varar i cirka fyra timmar, men är som mest intensivt inom 15-30 minuter. Ruset gör ofta att du först känner sig avslappnad, lugn och kanske fnittrig. Efter en stund kan du även känna dig mer kreativ, insiktsfull och positiv.

Fysiska reaktioner på ett cannabisrus kan vara höjd puls, muntorrhet, röda och glansiga ögon, sötsug och hunger. Möjliga psykiska reaktioner är ångest, förvirring, försämrad motorik och vanföreställningar.

Abstinens

Cannabisabstinensen är i regel mild men det kan variera beroende på hur länge du rökt och hur mycket. Symptomen kommer ofta några dagar efter att intaget upphört och kan kvarstå upp till några veckor. Det kan handla om oro, nedstämdhet, svettningar, sömnstörningar och depressiva besvär.

De flesta negativa psykiska effekter går över efter att du slutat med cannabis. Hur fort du återhämtar dig och vilka negativa effekter du känner av beror på många olika individuella faktorer, bland annat ålder.

Långsiktiga besvär

Efter lång tids användning av cannabis kan hjärnans kognitiva funktioner drabbas, till exempel genom sämre förmåga att hantera komplex information, ett försämrat korttidsminne samt att du känner dig apatisk. Eftersom hjärnan utvecklas upp till 25 års ålder är det högre risk för skador på hjärnan hos de som använder cannabis i ung ålder. 

Trots sina lugnande egenskaper kan cannabis orsaka akuta psykoser som kan kräva akut sjukhusvård. Forskning har också visat att cannabisbruk ökar risken för schizofreni.

Eftersom cannabis ofta röks finns en högre risk för rökrelaterade sjukdomar, till exempel bronkit. Det tycks även finnas ökad risk för fosterskador och risk för negativa effekter på fertilitet.

 

Granskad av: Joar Guterstam, överläkare, specialist i psykiatri och beroendemedicin samt medicine doktor
Senast granskad: 2023-10-02