En person tittar på vård-appen Alltid öppet på en surfplatta

Chatt – ny kontaktväg till beroendevården

Du kan chatta med beroendevården. Chattfunktionen i Alltid öppet erbjuder information, rådgivning och tidsbokning till hjälp inom Beroendecentrum Stockholm eller Maria Ungdom.

− Vi vet att många funderar ganska länge innan de tar kontakt med beroendevården. Med chattfunktionen vill vi möta dessa funderingar och sänka tröskeln för att söka hjälp, säger Kerstin Annerborn som är chef på eStöd inom Beroendecentrum Stockholm.

Kontaktvägarna till beroendevården utökas nu med två chattar i Alltid öppet, Region Stockholms vårdapp. Chattarna är ett sätt att göra det möjligt att ta kontakt när det passar bäst. Det är också ett sätt att öka tillgängligheten till beroendevården och möta det ökade behovet av distanskontakt. Under förra året ökade antalet distanskontakter inom öppenvården med 300 procent och antalet videomöten ökade tiofaldigt.

Information, rådgivning och tidsbokning

Chattarna erbjuder information, rådgivning och tidsbokning. För den som vill få hjälp inom beroendevården finns det möjlighet att boka en tid genom chattfunktionen. Och för den som funderar på att söka hjälp finns det möjlighet att få svar på dessa funderingar. Exempelvis om det finns funderingar kring hur beroendevården kan hjälpa, vilket behandlingsutbud som finns och hur det går till vid ett besök. Det är även möjligt att få rådgivning.

− Våra erfarenheter från Alkohollinjen, Droghjälpen och Maria Ungdoms telefonrådgivning är att många som tar kontakt vet att de vill ha hjälp men har inte formulerat vad de behöver eller funderat på vart de ska vända sig. Vi hoppas att chattarna kan hjälpa till i det steget, att gå från rådgivning till ett bokat besök, säger Kerstin Annerborn.

Den ena chatten, ”Chatta med beroendevården”, erbjuder chattmöjlighet till vuxna som är 18 år eller äldre. Den andra chatten, ”Chatta med Maria Ungdom”, erbjuder chattmöjlighet för unga vuxna, mellan 18- 25 år, och föräldrar till ungdomar.

− Föräldrar till ungdomar kan också chatta med Maria Ungdom om de har frågor eller känner en oro för sitt barn. Chatten är ett viktigt komplement till den befintliga telefonrådgivningen inom Maria Ungdom, säger Kerstin Annerborn.

Chatten i Alltid öppet

I Alltid öppet finns ”Chatta med din mottagning” och alternativen ”Chatta med beroendevården” respektive ”Chatta med Maria Ungdom”. Där finns även en beskrivning av de två chattarna.

I chatten kan frågorna formuleras i lugn och ro, och det är möjligt att återkomma med följdfrågor. Beroendevården svarar på frågorna så snart de kan (på helgfria vardagar). När frågorna är besvarade skickas ett meddelande till frågeställaren.

Till information om Alltid öppet 

 

Publicerad 2021-05-03