Barnhälsovård och mödravård, Rosenlund

Vi har mottagningar specialiserade på barnhälsovård och mödravård.

Specialiserad mödravård

Rosenlunds Mödravårdsteam är en specialistmödravård för gravida och blivande medföräldrar som har ett riskbruk eller substansbrukssyndrom, samt till gravida med substitutionsbehandling.

Vi erbjuder:

  • Graviditetsövervakning utifrån ett utökat basprogram, förlossningsplanering och föräldraförberedande insatser
  • Råd och stödsamtal
  • Ambivalenssamtal/abortrådgivning
  • Stöd till nykterhet/drogfrihet
  • Återfallsprevention

Kontakt

>> Se kontaktuppgifter och öppettider på 1177

Specialiserad barnhälsovård

Rosenlunds Barnhälsovårdsteam är en specialiserad barnhälsovård för barn upp till tio månader vars föräldrar har/har haft ett beroende av alkohol, droger eller läkemedel. Vi erbjuder ett utökat barnhälsovårdsprogram under barnets första tio månader. 

Kontakt

>> Se kontaktuppgifter och öppettider på 1177