Psykisk hälsa i fokus

Idag den 9 mars medverkar Beroendecentrum Stockholm i Svenska Dagbladets bilaga ”Psykisk Hälsa”.  

Johan Franck, verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm, berättar att varje år besöker över 20 000 patienter beroendevården, men kartläggningar visar att en betydligt större andel av Stockholms läns befolkning skulle kunna ha nytta av behandling.

– Jag råder alla som har ett alkohol- eller drogproblem och som mår dåligt psykiskt att söka professionell hjälp på ett så tidigt stadium som möjligt. Professionell hjälp gör det lättare att reda ut och hitta en väg ut ur beroendeproblematiken, säger Johan Franck.

Helena von Schewen, chef för Maria Ungdom, berättar om Maria Ungdom som är en hel vårdkedja med såväl akut- och heldygnsmottagning som öppenvårdsmottagningar för ungdomar med problem kopplade till alkohol och droger. Maria Ungdom kan hjälpa ungdomar att komma ur ett missbruk. 

– Föräldrar kan ofta vara oroliga för att deras barn rör sig i sammanhang där alkohol och droger cirkulerar. Det räcker med att det finns en misstanke om missbruk för att man ska känna sig välkommen att kontakta oss, säger Helena von Schewen.

Mottagningen för alkohol och hälsa Nord riktar sig till personer med riskbruk av alkohol.

– De som hör av sig till oss har ännu inte utvecklat ett beroende, eller ens missbruk, och har dessutom ofta en socialt ordnad tillvaro med familj och arbete. Vad de däremot har är en oro över att de inte kan hantera alkohol på ett sunt sätt. De upplever ofta själva att de har problem, säger Anita Milton som är läkare på mottagningen.

Patienter kan söka direkt och få hjälp omgående. 

– Genom att söka i tid kan man lära sig hantera situationer som inkluderar alkohol på ett hälsosamt sätt, berättar Anita Milton.

Även Riddargatan 1 mottagning för alkohol och hälsa riktar sig till personer med riskbruk av alkohol.

Publicerad 2015-03-09

Publicerad 2015-03-09