Beroendecentrum Stockholm tar över Rosenlunds barnhälsovårdsteam

Från och med den 1 januari 2020 tar vi över verksamheten vid Rosenlunds barnhälsovårdsteam. Detta enligt ett beslut i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

− Rosenlunds barnhälsovårdsteam har redan idag en nära samverkan med Rosenlunds mödravårdsteam, som vi redan driver. Genom överflyttningen av huvudmannaskapet till oss får vi ännu bättre förutsättningar att hjälpa dessa familjer, säger Anna Karin Ekstrand, som är enhetschef för Rosenlunds Mödravårdsteam och även för Rosenlunds barnhälsovårdsteam från den 1 januari 2020.

Övertagandet av huvudmannaskap

Rosenlunds barnhälsovårdsteam finns, sedan starten 2014, i Katarinahuset vid Rosenlunds sjukhus. Enligt ett beslut i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tar Beroendecentrum Stockholm, vid årsskiftet, över huvudmannaskapet för Rosenlunds barnhälsovårdsteam. Mottagningen drivs fram till dess av Södersjukhuset.

Många får hjälp

Rosenlunds barnhälsovårdsteam erbjuder specialiserad barnhälsovård till barn i familjer där föräldrar har eller haft en beroendeproblematik.

− Med gott stöd, rätt vårdinsatser och ökad tillgänglighet går det att vända riktning i livet, det har flera av de nyblivna familjer som erbjudits vård och stöd på våra enheter visat, poängterar Anna Karin Ekstrand.

På mottagningen jobbar barnläkare, barnsjuksköterskor och spädbarnspsykolog. Sedan en tid tillbaka är teamet förstärkt med en kurator som har en viktig roll i den sociala planeringen kring barnet. Den barnhälsovård som erbjuds anpassas alltid efter barnets behov. I detta ingår både besök på mottagningen och i hemmet.

− Täta hembesök är en förutsättning för att kunna upprätthålla en nära och trygg kontakt med barnet och föräldrarna den första tiden. Behovet av stöd den första tiden som nybliven förälder är stort och barnsjuksköterskorna som arbetar på denna mottagning har en specialistutbildning och lång erfarenhet av att möta familjer där det finns beroendeproblematik, säger Anna Karin Ekstrand.

Vården erbjuds under barnets första åtta levnadsmånader. Därefter flyttas barnet över till barnavårdscentralen (BVC) och får hjälp där istället. En uppföljande läkarundersökning görs sedan vid Rosenlunds barnhälsovårdsteam när barnet är 18 månader.

 

Publicerad 2019-12-18