Ny mottagning invigd

Vår nya mottagning inom Beroendecentrum Stockholm är nu invigd av Anna Starbrink, Hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L). Det är en mycket stor mottagning där vi kan erbjuda patienter ett större behandlingsutbud än tidigare.  

Bilden: Anna Starbrink och Maija Segle-Konstenius

Beroendecentrum Stockholm har flyttat in i nya lokaler på Gävlegatan 22. Där inryms Magnus Huss-mottagningen som är en bred allmän öppenmottagning inom beroendevård, och som ersätter de mottagningar som tidigare fanns på Östermalm och Norrmalm. Lokalerna inrymmer också TUB-mottagningen, för patienter som har fått problem med något beroendeframkallande läkemedel, och Smärtteam Nord, för patienter som har blivit beroende på grund av medicinering mot kronisk, icke-cancerrelaterad smärta.

– Fördelen med en större mottagning är vi kan erbjuda flera behandlingsalternativ och det gör att patienterna lättare får tillgång till individualiserad behandling, säger Maija Segle-Konstenius, enhetschef för Magnus Huss-mottagningen.

Beroendecentrum Stockholm är en universitetsklinik som är knuten till Karolinska Institutet. Förutom vård har vi ett uppdrag att utbilda och forska. Därför har vi inom mottagningen valt att integrera beroendevård och forskning.

– Vi har hittat en bra struktur för arbetet och håller på med utveckla innehållet i behandlingen. Vi har en massa idéer om hur vi kan bli ännu bättre. Den nya mottagningen ska integrera forskning och klinik, och det arbetet pågår hela tiden, säger Maija Segle-Konstenius. 

– Det är bra att man kan samverka på ett mycket lättare sätt. Vi hoppas också kunna lyfta fram viktiga forskningsfrågor som är aktuella för TUB-mottagningens verksamhet, säger Lena Harland tillfällig enhetschef för TUB-mottagningen och Smärtteam Nord.

– Samlokaliseringen av dessa tre mottagningar har fungerat mycket bra. Den kommer att ge värdefulla synergier, där vi inspirerar varandra till nya sätt att arbeta. Det skapar också unika möjligheter för forskning om effektivare behandling av beroendesjukdom. Patienterna hittar till oss och medarbetarna har gjort ett fantastiskt jobb, säger Johan Franck, verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm.

Beroendecentrum Stockholm sätter därmed en ny standard för hur framtidens beroendevård borde se ut lokalmässigt.

Publicerad 2016-03-24