Storsatsning på tobaksavvänjning

Tobaksavvänjning ger stora positiva hälsoeffekter för den enskilde. Därför satsar vi stort på att hjälpa våra patienter att förändra sina tobaksvanor. Allt fler medarbetare har utbildats till diplomerade tobaksavvänjare. Och vi kan därför erbjuda gruppbehandling på fler öppenvårdsmottagningar.

Bild: Marie Kristensson

 

– En stor del av våra patienter röker tobak. Därför är vi glada över att vi nu kan erbjuda tobaksavvänjning på ännu fler mottagningar, säger Jakob Svensson som är patientsäkerhetssamordnare och projektledare för tobaksavvänjning inom Beroendecentrum Stockholm.

Många vill sluta röka tobak

Statistik från Folkhälsomyndigheten* visar att cirka sju procent av den vuxna befolkningen i Sverige röker tobak dagligen. Och statistik från Svenskt Beroenderegister** visar att cirka 75 procent av patienterna inom Beroendecentrum Stockholm röker tobak. En mycket stor andel av personerna uttrycker en önskan att sluta röka men vi har sett att de vanligtvis inte söker hjälp för tobaksavvänjning på vårdcentralen eller Sluta-Röka-Linjen. Därför har vi utökat behandlingsutbudet till att även innefatta tobaksavvänjning. Vi har sedan länge erbjudit tobaksavvänjning men nu har vi gjort en storsatsning på detta. Allt fler medarbetare har utbildats till diplomerade tobaksavvänjare. Det innebär att vi kan erbjuda gruppbehandling för tobaksavvänjning på allt fler av våra öppenvårdsmottagningar.

Positiva hälsoeffekter för den enskilde

Tobaksrökning ökar risken för ett flertal sjukdomar, till exempel ett flertal cancersjukdomar, hjärt-kärlsjukdom och diabetes samt sjukdomar och infektioner i andningsorganen. Dagligrökning medför även en förkortad livslängd med cirka 11 år. Tobaksavvänjning kan därför få positiva hälsoeffekterna för den enskilde. Det är därför viktigt att vi inom beroendevården frågar de som besöker oss om tobaksvanor och erbjuder tobaksavvänjning.

– Att fråga om tobaksvanor och ge enkla råd för att minska rökningen tar två minuter men kan ge effekter som leder till förbättrad hälsa. De positiva hälsoeffekterna kommer snabbt efter ett rökstopp, som exempelvis förbättrad cirkulation och lungfunktion, säger Jakob Svensson.

Vi erbjuder gruppbehandling under ledning av någon av våra diplomerade tobaksavvänjare. Och vi erbjuder även läkemedel som hjälp för att sluta röka tobak.

– Det är aldrig försent att sluta röka och ge sig själv chansen att må bättre. För när du gör ett rökstopp reagerar kroppen nästan omedelbart och börjar återhämta sig, avslutar Jakob Svensson.

Du som behöver hjälp

Du som är patient hos oss kan få hjälp med tobaksavvänjning. Prata med din behandlare om du vill ha hjälp att förändra dina tobaksvanor.

 

*Folkhälsomyndigheten, Daglig tobaksrökning: folkhalsomyndigheten.se.

**Svenskt Beroenderegister: sbrregistercentrum.se.

 

Publicerad 2019-12-18