Stina Ingesson Hammarberg

Forskningspris till psykolog vid Beroendecentrum Stockholm

Stina Ingesson Hammarberg, psykolog vid Alkohol och hälsa Riddargatan 1, tilldelades torsdagen den 23 maj Systembolagets Juniora Pris 2024 för sin forskning om kontrollerat drickande.

Stina Ingesson Hammarberg jobbar som psykolog vid Beroendecentrum Stockholm, Alkohol och hälsa Riddargatan 1, och disputerade i höstas med sin avhandling Controlled drinking - a Viable Treatment Goal in Alcohol Use Disorder?. Hennes forskning handlar om psykologisk behandling för alkoholproblem. Genom sina studier har hon kunnat visa att det för en stor andel patienter går att uppnå en måttlig alkoholkonsumtion med rätt behandlingsmetoder.

Stina Ingesson Hammarberg har gjort den första randomiserade kontrollerade studien i Sverige mellan kognitiv beteendeterapi (KBT) och motivationshöjande behandling (MET) för personer som vill uppnå måttlig alkoholkonsumtion. Där visar resultaten att behandlingsmålet "kontrollerat drickande" kan vara ett bra alternativ för att minska ohälsa och dödlighet till följd av alkohol. Dessutom har hon gjort långtidsuppföljningar och en hälsoekonomisk utvärdering av behandlingsmetoderna med positiva resultat. 

Tilldelas Systembolagets Juniora Pris 2024

Nu har Stina Ingesson Hammarberg tilldelats Systembolagets Juniora Pris 2024 för sin forskning. Prisutdelningen ägde rum den 23 maj på Skarpö i Stockholms skärgård under Systembolagets årliga alkoholforskningskonferens. Priset består av 50 000 kronor och utses av en extern priskommitté bestående av forskare som representerar olika forskningsdiscipliner.  

Hur känns det att ha tilldelats priset?

- Det är verkligen en stor ära! Jag känner mig glad och tacksam, och uppmuntrad, att jobba vidare i de forskningsprojekt som berör kontrollerat drickande som målsättning, säger Stina Ingesson Hammarberg.

På vilket sätt bidrar din forskning till en bättre vård?

- Tack vare våra studier kan både vårdgivare och behandlare få en konkret bild av hur många med alkoholproblem som faktiskt har potential att uppnå kontrollerat drickande (i form av lågriskkonsumtion), även sett över tid. Det ökar sannolikheten att vården satsar på att implementera metoderna när man kan se att det fungerar för en så stor andel (60 procent) efter ett år, säger Stina Ingesson Hammarberg.

Vad vill forska vidare på?

- Även min fortsatta forskning fokuserar på kontrollerat drickande, men även på hur personer som har en ätstörning parallellt med alkoholproblem kan behandlas integrerat. Det kan bidra till att personer med samsjuklighet får bättre förutsättningar att bli förbättrade i båda tillstånden, säger Stina Ingesson Hammarberg.

 

Kort om studien

Huvudstudien i Stina Ingesson Hammarbergs avhandling jämförde resultatet av behandlingar med kognitiv beteendeterapi (KBT) med motiverande behandling (MET) i en randomiserad kontrollerad studie med 250 alkoholberoende personer som hade kontrollerat drickande som målsättning.

Behandlingarna som undersöktes bestod av fyra-fem samtal och genomfördes på 12 veckor. Alkoholkonsumtion och negativa konsekvenser minskade i båda grupper. Bland dem som fick KBT var det fler som uppnådde lågriskkonsumtion enligt Socialstyrelsens nya riktlinjer på mindre än 10 glas i veckan, direkt efter behandling och ett år efter behandling. Femtio procent av deltagarna hade etablerat lågriskkonsumtion efter ett år. Behandling via videomöte gav likvärdiga effekter som för de som träffade sin behandlare på mottagningen.

Ta del av Stina Ingesson Hammarbergs studier

Besök Karolinska Institutets webbplats

Läs Systembolagets pressmeddelande

"Forskningspris för studie om behandling av alkoholproblem" 

 

Foto: Tomas Enqvist, Progress Media Lab

 

 

Publicerad 2024-05-28