Spiralprojektet 40 år

I 40 år har Spiralprojektet hjälpt personer som har sex mot ersättning och/eller skadar sig med sex eller är utsatt för människohandel i sexuella ändamål. Beroendecentrum Stockholm och Stockholms stad samverkar i lokalen på Högbergsgatan 27 i Stockholm. På ett och samma ställe erbjuder Mika Hälsa och Mikamottagningen stöd, praktisk hjälp, samtal och medicinsk rådgivning.

Bilden: Åsa Haggren barnmorska som jobbar på Mika Hälsa (Foto: Camilla Petersson)

– Det är fantastiskt att den här verksamheten nu har funnits i 40 år. Det är viktigt för oss att fortsätta vår fina samverkan med Stockholms stad. Det ger oss goda möjligheter att kunna erbjuda råd, stöd och hjälp till dem som verkligen behöver det. Mika Hälsa är en viktig verksamhet för att öka tillgängligheten till beroendevården. Det är en liten men mycket väl ansedd verksamhet med stor kunskap inom sitt område, säger Johan Franck som är verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm.

Om Spiralprojektet

I år är det 40 år sedan Spiralprojektet startades. Annie Söderberg, vårdare på Fältstationen i Stockholm, startade 1975 en uppsökande verksamhet bland kvinnor som befann sig i prostitution och missbruk på Malmskillnadsgatan i Stockholm. Men det var först 1978 som hon startade Spiralprojektet. Inledningsvis var detta ett samarbete med Behandlingsbyrån och olika privata och stiftelsedrivna behandlingshem. Syftet var att ta prover, genomföra gynekologiska undersökningar, skriva ut p-piller, bedriva abortrådgivning, ge sexrådgivning och att sätta in spiraler. 1995 blev Spiralprojektet en permanent verksamhet.

2003 gjordes en samlokalisering av Spiralprojektet, Prostitutionscentrum och delar av Uppsökarenheten. Verksamheten inom Stockholms stad fick då namnet Prostitutionsenheten men namnet ändrades 2012 till Mikamottagningen. Och verksamheten inom Stockholms läns landsting hette Spiralprojektet fram till 2018 då namnet ändrades till Mika Hälsa.

I lokalen på Högbergsgatan 27 i Stockholm finns därmed idag Mika Hälsa och Mikamottagningen. På ett och samma ställe erbjuds praktisk hjälp, råd- och stödsamtal, gynekologi och provtagning, läkarkontakt och länkning till andra samhällsresurser.

Mika Hälsa

Mika Hälsa drivs av Beroendecentrum Stockholm. Det är en sex- och samlevnadsmottagning som vänder sig till personer som har sex mot ersättning och/eller skadar sig med sex. Alla personer oavsett kön, könsidentitet och sexuell identitet är välkomna. Den hjälp som erbjuds här är samtal kring sex- och samlevnad, preventivmedel, graviditet och abort men också cellprovtagning och provtagning av sexuellt överförbara infektioner. Det finns även möjligheter att träffa läkare som är specialister inom gynekologi, psykiska sjukdomar och beroendesjukdomar.

Åsa Haggren är barnmorska och jobbar på Mika Hälsa.

– Att gå till barnmorska eller gynekolog för frågor som har med sex och samlevnad kan vara svårt för många. Att samtidigt befinna sig i en sexuell utsatthet gör det inte lättare. Patienter säger ofta att de känner sig trygga med att komma till Mika Hälsa och Mikamottagning där personalen är vana att prata om det svåraste, säger Åsa Haggren.

Mikamottagningen

Mikamottagningen drivs av Stockholms stad. Det är en mottagning som vänder sig till samma målgrupp. Den hjälp som erbjuds här är samtal, stöd och praktisk hjälp vid kontakt med exempelvis myndigheter. Mikamottagningen jobbar även uppsökande i gatumiljö och på andra platser där gatuprostitution sker för att erbjuda hjälp och stöd men också för att erbjuda fortsatt kontakt med Mikamottagningen. Medarbetarna jobbar även med konsultation och kunskapsspridning för yrkesverksamma.

Pia Turesson är socialsekreterare och jobbar på Mikamottagningen.

– På Mikamottagningen har vi en spetskompetens om målgruppen och kan därför ha ett bra och respektfullt bemötande som grund för att kunna hjälpa personerna på bästa sätt. Vi försöker på olika sätt att nå ut till målgruppen genom uppsökande verksamhet ute på olika platser och även på nätet. Därigenom hoppas vi kunna nå ut till fler, säger Pia Turesson.

Intresse för verksamheten

Verksamheten vid Mika Hälsa och Mikamottagningen får ofta ta emot studiebesök. Det är besökare både från Sverige och från andra länder som vill veta mer om den verksamhet som bedrivs här.

Du som vill ha hjälp

Om du vill ha hjälp eller har några frågor är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa direkt till mottagningen för att boka en tid hos Mika Hälsa inom Beroendecentrum Stockholm eller Mikamottagningen inom Stockholms stad.

Publicerad 2018-05-21