Journal och personuppgifter

Sekretess

Ingen som inte har en vårdrelation med dig har behörighet att läsa de uppgifter som finns i din journal. Vi delar heller inte information med dina andra vårdgivare om du inte godkänner det. Detsamma gäller information till dina närstående om du är myndig.

Särskilda regler gäller information till barn under 18 år, som är närstående till någon som är sjuk. 

Sammanhållen journalföring

För att ge dig bästa möjliga vård använder vi så kallad sammanhållen journalföring inom Stockholms och Gotlands län. Det betyder att vi och många andra sjukhus kan ta del av hela din journal. Det gör vi för att vara säkra på att du får rätt behandling.

Syftet med sammanhållen journalföring är att stärka patientsäkerheten, att vi ska få en mer samlad bild av dina vårdbehov och kunna vara säkra på att dina uppgifter är aktuella. Du ska helt enkelt inte behöva upprepa din vårdhistoria varje gång du söker vård. Har du frågor om sammanhållen journal kan du vända dig till din mottagning.

Dina uppgifter skyddas med stöd av Patientdatalagen.

Läs din journal

Du kan läsa din journal digitalt via 1177:s e-tjänster >> Gå till 1177:s e-tjänster

Du har även rätt att se en lista över den vårdpersonal som varit inne i din journal. För att göra det kontaktar du den enhet eller mottagning där du behandlades och ber om ett så kallat loggutdrag. I loggutdraget kan du se när och från vilken enhet personer har öppnat din journal. 

Vill du beställa en journalkopia? >> Läs mer på SLSO:s webb

Personuppgiftshantering

Det finns flera situationer då vi behandlar personuppgifter. De vanligaste situationerna är:

  • Journalföring inom hälso- och sjukvården.
  • Statistik inom hälso- och sjukvården.
  • Verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring av vården.
  • Forskning inom vården.
  • Personalfrågor, som löner, sjukfrånvaro och jobbansökningar.

Hanteringen av personuppgifter styrs av flera lagar som ska skydda den personliga integriteten; till exempel offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen och patientdatalagen. Det finns en särskild myndighet, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som arbetar för att skydda dina personuppgifter när det gäller hälsa.

>> Läs mer om behandling av personuppgifter eller kontakta SLSO om du har frågor om hanteringen: gdpr.slso@region­stockholm.se

Mer om lagar och regler

>> Läs mer om lagar och regler på SLSO:s webb (öppnas i ny flik)

 

Senast ändrad 2023-10-24