Observationsavdelning 7B

Observationsavdelning 7B erbjuder vård och behandling till personer som är påverkade av alkohol eller droger och behöver observeras under en kortare tid inför en ny bedömning av sitt tillstånd.

Mottagningen är öppen för personer över 18 år. Avdelningen är kopplad till Beroendeakuten Stockholm (BAS).