Sömnprogram för befintliga patienter

Du som upplever sömnbesvär och går i behandling hos oss för alkoholproblem kan ta del av vårt sömnprogram via nätet. Programmet erbjuds kostnadsfritt inom ramen för en forskningsstudie.

Det är vanligt att personer som har problem med alkohol även lider av sömnbesvär. Eftersom vårt mående påverkas mycket av vår sömn är det bra om du kan jobba med att förbättra din sömn samtidigt som du förändrar dina alkoholvanor. 

Vårt sömnprogram har tagits fram av forskare och vänder sig specifikt till dig som har besvär med sömnen i kombination med alkoholproblem. Programmet ger dig kunskap om hur problemen hänger ihop och hur du kan skapa förutsättningar för att förbättra din sömn.

För vem passar sömnprogrammet?

Sömnprogrammet passar dig som:

  • är över 18 år, upplever sömnproblem och är patient hos oss
  • är motiverad och har förutsättningar för att arbeta med din sömn
  • kan avsätta cirka 2 timmar per vecka för programmet
  • kan läsa och skriva på svenska
  • har tillgång till e-legitimation för säker inloggning
  • är bosatt i Sverige.

Så fungerar det

Sömnprogrammet baseras främst på kognitiv beteendeterapi (KBT). För att det ska bli meningsfullt krävs det att du lägger tid på att jobba med innehållet och att du testar nya strategier i din vardag.

Ämnen som berörs är sömn och sömnbesvär, sömn kopplat till alkohol samt beteenden och yttre faktorer som påverkar sömnen. Du får även lära dig mer om olika strategier för hur du kan förbättra din sömn och sömnkvalitet.

Programmet tar cirka 10 veckor att jobba igenom. Stöd och återkoppling ges regelbundet av en psykolog. All kontakt sker skriftligt. 

Anmälan

Sömnprogrammet tar endast emot patienter via remiss. För att påbörja behandlingen behöver du därför prata med den mottagning hos oss som du får behandling hos.

När du blivit inkluderat blir du meddelad via 1177. Det är också där du går programmet. Vi rekommenderar att du aktiverar notiser, då får du påminnelser via sms eller mail.

Efter avslutat program

När du är klar med programmet kallas du till ett återbesök på din beroendemottagning. Ni pratar då om hur det har gått, hur din sömn är och om du önskar något fortsatt stöd. 

Senast ändrad 2023-10-23