”Hur vet jag om jag dricker för mycket?”

På Alkohol och hälsas nya webbplats finns svaren på de vanligaste frågorna om alkohol och riskbruk. Mottagningarna för Alkohol och hälsa erbjuder hjälp till personer som vill dricka mindre eller sluta helt med alkohol.

─ På Riddargatan 1 och Alkohol och hälsa Nord har vi utvecklat ett nytt sätt att behandla alkoholproblem. Vi vet att det för många är svårt att söka hjälp. Därför har vi skapat mottagningar som avdramatiserar problemen. Vården utgår från patienternas önskemål och behandlingen bygger på gemensamma beslut, säger Sven Andréasson, professor och överläkare på Alkohol och hälsa Riddargatan 1.  

På webbplatsen riddargatan1.se finns information om den hjälp som erbjuds, behandlingsutbud, hur det går till och hur man söker till mottagningarna. Det finns även information om alkoholens påverkan på kroppen samt frågor och svar. En av de vanligaste frågorna är: Hur vet jag om jag dricker för mycket? Det finns signaler att uppmärksamma vid ett riskbruk.  

Signaler att uppmärksamma

Med riskbruk menas att man dricker på en nivå som på sikt kan leda till negativa konsekvenser. Mer än 14 standardglas*, motsvarar två flaskor vin, i veckan är ett riskbruk för en man. Mer än 9 standardglas, motsvarar en och en halv flaska vin, i veckan är ett riskbruk för en kvinna.

Men det är inte enbart antal standardglas per vecka som har betydelse utan även dryckesmönstret. För en man är mer än fem glas vid ett tillfälle en risk och för en kvinna är mer än fyra glas vid ett tillfälle en risk. Det finns då en ökad risk för olyckor och försämrat omdöme, men också ökad risk för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar.

Någon helt riskfri alkoholkonsumtion finns inte, men om man håller sig under riskbruksgränsen är riskerna lägre. Men det finns en stor individuell variation. En del personer tål alkohol sämre än andra. 

Förutom beräkning av antal standardglas, finns det även andra signaler att uppmärksamma. Det kan exempelvis vara att:

  • familj, vänner och andra i omgivningen reagerar på ditt drickande
  • alkoholen tar för stor plats, på bekostnad av annat som är viktigt
  • ha svårt att kontrollera mängderna när du dricker.

─ En hög alkoholkonsumtion påverkar både fysiska och psykiska måendet. De flesta organ i kroppen kan påverkas och alkoholen kan orsaka en rad sjukdomstillstånd. Utöver kroppsliga negativa hälsoeffekter som exempelvis förhöjning av blodtryck, leverskada kan man få besvär av nedstämdhet och ångest, sömnstörning. Så ur hälsosynpunkt finns det många skäl att minska alkoholintaget, säger Pia Bergendahl, överläkare på Alkohol och hälsa Nord.  

Om man upplever negativa konsekvenser kan det vara en god idé att kontakta Alkohol och hälsa Riddargatan 1 på Östermalm eller Alkohol och hälsa Nord i Mörby centrum.   

Dricka mindre eller sluta helt

Personer som är 18 år eller äldre och som vill dricka mindre eller sluta helt med alkohol kan få hjälp på mottagningarna för Alkohol och hälsa.

─ De som söker hjälp har själva en uppfattning om hur de vill kunna dricka alkohol. Många vill oftast inte sluta dricka helt och hållet men efter en tids försök att dricka kontrollerat kommer en del fram till att de vill sluta dricka alkohol helt. Det går då bra att ändra inriktning på behandlingen, säger Pia Bergendahl. 

De flesta som fått behandling klarar sig bra efteråt. Det gäller både dem som bestämt sig för att aldrig mer dricka alkohol och dem som nu kan dricka på ett kontrollerat sätt.

Närstående till en person med alkoholproblem är också välkommen att ta kontakt.

─ Även den som är närstående till en person som dricker för mycket kan behöva hjälp och stöd för att må bättre. På Alkohol och hälsa Nord erbjuder vi därför stöd, individuellt eller i grupp, säger Pia Bergendahl. 

Få hjälp på mottagningarna

Anmälan görs via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

 

* Ett standardglas är ett mått som motsvarar exempelvis 33 centiliter starköl, 12–15 centiliter vin eller knappt 4 centiliter sprit. 

Publicerad 2020-11-26

Besök den nya webbplatsen

Testa dina alkohol- och drogvanor

På escreen.se kan du testa dina alkohol- och drogvanor och få tips på vad du kan göra för att få en bättre hälsa.