Tobak och nikotinprodukter

Tobak består av torkade blad från tobaksplantan. Tobak innehåller i sin tur det toxiska ämnet nikotin som är kraftigt beroendeframkallande. I vissa nikotinprodukter används hela tobaksblad och i andra används bara själva nikotinet. Rent nikotin är så giftigt att det är helt förbjudet.

Användning

Nikotin kan tas upp i kroppen på olika sätt. Det vanliga är att man snusar eller röker cigaretter/e-cigaretter. När du röker nikotin når nikotinet hjärnan inom 10 till 20 sekunder. När du snusar tar det längre tid tills ruset kickar in och dosen nikotin i blodet är istället högre under en längre tid.

Så påverkas du

När nikotinet når din hjärna aktiveras de så kallade nikotinreceptorerna och signalsubstansen dopamin utsöndras. Det gör att du kan känna dig piggare och uppleva ett rus. 

Första gången man snusar eller röker blir man illamående. Det kan även hända om det var länge sen man använde tobak eller om man använder något med högre nikotinhalt än vad man är van vid. Att snabbt känna av starka kroppsliga effekter av nikotin brukar kallas att "få en nikokick". 

Nikotin försämrar blodkärlens funktioner och ger ökad hjärtfrekvens, högre blodtryck samt ökad ämnesomsättning. Användning av tobak kan även leda till minskad aptit, försämrad kondition, samt sämre minne och inlärning. Många utvecklar också beroende.

Beroende

Nikotin är starkt beroendeframkallande och många av de som börjar använda nikotinprodukter blir beroende. Det kan göra det väldigt svårt att sluta. Många som har rökt eller snusat en längre tid har någon gång försökt eller velat sluta, men har inte kunnat. Undersökningar visar att 50-75 procent av de som röker, och 50 procent av de som snusar, aktivt vill sluta.

Nikotin under graviditet

Under en graviditet kan användning av nikotin medföra risker för både kvinnan och barnet på grund av att syretillförseln till livmodern försämras. Alla produkter som innehåller nikotin, även e-cigarettsvätska, kan orsaka förgiftningar. Barn, i synnerhet foster, är särskilt känsliga.

Långsiktiga konsekvenser

Ju längre tid man använder tobak och nikotin, desto större är risken att drabbas av sjukomar och långsiktiga konsekvenser.

Följande sjukdomar kan enligt studier ha samband med tobaksanvändning:

 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Cancer i lungor, mun, luftstrupe, matstrupe, urinvägar, lever och benmärg 
 • KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) 
 • Multipel skleros
 • Giftstruma
 • Kärlkramp 
 • Psoriasis
 • Skador på tandköttet (av att snusa)

Det beräknas ta 25-35 år för de allvarligaste skadorna att utvecklas. Ungefär 12 000 personer dör varje år på grund av sjukdomar som orsakats av rökningen och nästan 100 000 personer per år behöver sjukhusvård för dessa sjukdomar. 

Vitt snus och e-ciggaretter/vape

När det gäller vitt snus (även kallat nikotinsnus) och e-cigaretter (även kallat e-cigg eller vape) saknas fortfarande mycket forskning eftersom produkterna inte funnits på marknaden så länge. Dock har nikotinet i dessa produkter samma negativa påverkan på hjärta och kärl som andra tobaksprodukter. Ofta innehåller produkterna dessutom en mer koncentrerad dos nikotin, vilket gör de ännu mer beroendeframkallande.

Vattenpipa

Eftersom den tobak som används i vattenpipa (oftast melasstobak) är smaksatt och söt är det lätt att tro att den inte är lika skadlig eller beroendeframkallande som andra tobaksprodukter, men det är den. Vattnet filtrerar endast bort cirka 5 procent av gifterna. 

Passiv rökning

Rökning drabbar inte bara personen som röker utan även de personer som befinner sig i närheten och andas in röken sekundärt. Att utsättas för passiv rökning under lång tid kan bidra till ökad risk för olika sjukdomar.

Hjälp att sluta röka/snusa

Det finns hjälp att få för att att klara av abstinensbesvären som kan uppstå när man försöker sluta röka eller snusa.Sluta-röka-linjen erbjuder stöd och hjälp till alla som vill sluta använda tobak och nikotin, oavsett var du bor. Du kan ta kontakt via nätet eller telefon.

Patienter på Beroendecentrum Stockholm

Du som är patient på Beroendecentrum Stockholm kan prata med din behandlare om du önskar hjälp för att sluta använda tobak. Du får då stöd i att testa olika metoder och vi gör tillsammans en individuell plan som vi följer upp.

Vi kan bland annat erbjuda:

 • Tobaksprogram via nätet
 • Motivationshöjande förberedelser
 • Anpassade behandlingsmetoder
 • Läkemedelsbehandling
 • Uppföljning

 

Granskad av: Erika Spångberg, sjuksköterska
Senast granskad: 2023-10-17